Strona główna » Aktualności » VI Studencka Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Młoda Elektroradiologia”

VI Studencka Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Młoda Elektroradiologia”

A+ A-
 

VI Studencka Naukowo-Szkoleniowa Konferencja „Młoda Elektroradiologia”

 

W dniach 7-8 kwietnia br. w Sali audytoryjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się 6. edycja Studenckiej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji „Młoda Elektroradiologia”. Organizatorami byli studenci koła naukowego „Młoda Elektroradiologia” działającego przy Katedrze Elektroradiologii  Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wydarzeniu wzięło udział 230 uczestników  z całego kraju. Co ciekawe byli wśród nich zarówno studenci wyższych szkół o profilu medycznych (kierunku lekarskiego i elektroradiologii)  ale także technicznych (AGH, Politechnika Rzeszowska) gdzie funkcjonują kierunki związane z medycyną. W czasie dwóch pracowitych dni przedstawiono 23 prezentacje szkoleniowe/eksperckie w sesjach tematycznych: diagnostyka obrazowa, radioterapia, elektromedycyna, neuroradiologia.

Niezwykle korzystnie wypadła studencka sesja naukowa – wygłoszono 14 prezentacji ustnych, które uzupełniło 20 plakatów. Jury zaskoczył bardzo wysoki poziom przedstawionych prac, w tym bardzo ambitna tematyka podejmowana przez młodych badaczy. Tradycyjnie, pierwszy dzień konferencji zakończyła wspólna kolacja, która pełni bardzo ważną rolę integrując środowisko studenckie zainteresowane diagnostyką obrazową. Jednoznacznie pozytywne opinie uczestników potwierdziły fakt bardzo sprawnej organizacji wydarzenia. Podkreślono także wyjątkowa gościnność organizatorów. Z pewnością bardzo ważnym wsparciem przy organizacji imprezy było partnerstwo, przede wszystkim firmy Siemens Healthineers, ale także firmy Agfa oraz fundacji Polradiologia. Patronat nad imprezą sprawowało Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.

Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach. Warto przy tym podkreślić, że zwycięzca w kategorii prac oryginalnych (wystąpienia ustne), będzie miał zagwarantowany udział (z pokryciem wszystkich kosztów) w European Congress of Radiology 2019. Zwycięzcy w pozostałych kategoriach będą mogli wziąć bezpłatny udział w wybranych przez siebie kursach Akademii Siemens Healthineers.

 

Wyniki

 

Sesja prac oryginalnych (wystąpienia ustne):

 1. Czy występuje związek pomiędzy anatomicznymi wariantami tętnic szyjnych i mózgowych a obecnością tętniaków mózgu?
  Jakub Giliavas (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 1. Obraz widma protonowej spektroskopii MR u chorych z otępieniem w chorobie Alheimera
  Małgorzata Król (Uniwersytet Rzeszowski)
 1. Analiza różnic metabolicznych prawej półkuli mózgu pomiędzy młodymi mężczyznami i kobietami w protonowej spektroskopii MR
  Marta Wrucha (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Sesja przypadków medycznych (wystąpienia ustne):

 1. Grzybica kropidlakowata płuc u 66. letniego pacjenta
  Oktawia Kojder (Uniwersytet Rzeszowski)
 1. Przewlekłe złamanie kości udowej oraz wytworzenie się stawu rzekomego kości piszczelowej u 60. letniej pacjentki
  Justyna Dziadosz (Uniwersytet Rzeszowski)
 1. Przydatność różnych metod obrazowania w ocenie zmian w tętnicy wieńcowej u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym
  Ewa Świerżyńska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

 

Sesja prac plakatowych (prace oryginalne):

 1. Analiza zróżnicowania metabolicznego lewej półkuli mózgu w grupie młodych mężczyzn w protonowej spektroskopii MR
  Patrycja Wosachło (Uniwersytet Rzeszowski)
 1. Obraz metaboliczny złośliwych guzów mózgu w protonowej spektroskopii MR
  Gabriela Flaga (Uniwersytet Rzeszowski)
 1. Analiza różnic metabolicznych między półkulami mózgu młodych kobiet w protonowej spektroskopii MR
  Gabriela Senyk (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Sesja prac plakatowych (opis przypadku):

 1. Zabieg ablacji bez użycia promieniowania rentgenowskiego jako metoda leczenia częstoskurczu węzłowego powikłanego omdleniami
  Gabriela Dańko (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 1. Przedoperacyjne planowanie zabiegu ortopedycznego – zwyrodnienie stawu kolanowego
  Wiktoria Wojnarowska (Politechnika Rzeszowska)
 1. Niepewności pomiarowe w metodzie kefalometrycznej
  Agnieszka Wilczek (Politechnika Rzeszowska)


 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016