Strona główna » Aktualności » Trombektomia mechaniczna - działania konsultantów krajowych

Trombektomia mechaniczna - działania konsultantów krajowych

A+ A-
 

Po pismach  przesłanych do Ministra Zdrowia  przez Towarzystwa Naukowe (PLTR, Sekcja Neuradiologii Zabiegowej PLTR, Polskie Towarzystwo Neurologii, Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu) odbyło się spotkanie  u Ministra Zdrowia w sprawie trombektomii mechanicznej.

 

W związku z tym, Konsultanci  krajowi  ds. neurologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej skierowali odpowiednie pisma do swoich środowisk.

 

 

 

- - - - - - - - - -

                                                                     Prof. dr hab. n. med. Danuta RYGLEWICZ

                                                                         Konsultant Krajowy ds. Neurologii

                                              Instytut Psychiatrii i Neurologii                    Tel. (022) 21 82 221 Fax: (022) 651-93-01

                                         Sobieskiego 9 Fax: (022) 45-82-566

                                                    02-957 Warszawa                                         e-mail: ryglew@ipin.edu.pl

 

KK/224/2018                                                                                                                    Warszawa, dn. 2018-09-04

 

Konsultanci Wojewódzcy

w dziedzinie neurologii

Szanowni Państwo,

                W dniu wczorajszym razem z Panem Prof. Jarosławem Sławkiem spotkaliśmy się z Panem Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim. Jednym z przedmiotów dyskusji był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej. Minister potwierdził konieczność przeprowadzenia pilotażu, którego celem jest analiza funkcjonowania współpracy pomiędzy lokalnymi Oddziałami/Pododdziałami Udarowymi a Ośrodkami Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu. Jednocześnie została wycofana lista Ośrodków, która była dołączona do rozporządzenia.

                Aktualny plan to wybór Ośrodków, które już w chwili obecnej mają zorganizowany system leczenia udarów za pomocą trombektomii mechanicznej zgodny z wymogami przedstawionymi w rozporządzeniu i mają doświadczenie w realizacji procedury trombektomii mechanicznej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

                W związku z powyższym, na prośbę Pana Ministra proszę zainteresowane ośrodki o przesłane do mnie informacji potwierdzających:

 1. liczbę trombektomii mechanicznych wykonanych w Państwa ośrodku w 2018 roku;
 2. spełnienie wymogów personalnych, czyli możliwość utworzenia, co najmniej 3 zespołów dyżurowych w składzie: 1) neurolog mający doświadczenie w leczeniu udarów mózgu, 2) radiolog mający doświadczenie w zakresie neuroradiologii (neuroobrazowania ostrego udaru mózgu), 3) lekarz specjalista mający doświadczenie w wykonywaniu procedur wewnątrznaczyniowych na naczyniach mózgowych. Ponadto 4) technik elektroradiologii, 5) pielęgniarka radiologiczna (instrumentariuszka), pielęgniarka anestezjologiczna. Proszę o podanie nazwisk wytypowanych 9 lekarzy, 3 techników elektroradiologii, 3 pielęgniarek radiologicznych oraz 3 pielęgniarek anestezjologicznych.
 3. spełnienie wymogu obecności anestezjologa podczas zabiegu;
 4. spełnienie wymogów dotyczących parametrów technicznych aparatury niezbędnej do kwalifikacji chorych i przeprowadzenia zabiegów uzgodnionych z Konsultantem Krajowym w zakresie radiologii, Panem Prof. J. Waleckim:

- angiograf stacjonarny z panelem (detektorem rentgenowskim o przekątnej nie mniejszej niż 30 cm z angiografią subtrakcyjną (DSA) z oprogramowaniem umożliwiającym badanie naczyń mózgowych; - aparat TK z opcją naczyniową oraz możliwością wykonania perfuzji;

- aparat RM z możliwością wykonania skróconego programu udarowego (FLAIR, DWI/PWI)

 1. potwierdzenie, że wszystkie w/w urządzenia działają w systemie 24 godz./dobę przez 7 dni/tydzień
 2. udokumentowanie współpracy lokalnymi Oddziałami Pododdziałami Udarowymi (nazwa ośrodka, szacowana odległość do Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu).

                Wszystkie powyższe informacje proszę przesłać na mój adres na oficjalnym druku szpitala podpisane przez Ordynatora Oddziału Neurologicznego/Udarowego, Kierownika Zakładu Radiologii/Pracowni Hemodynamicznej i Dyrektora Szpitala do dnia 10 września 2018 r.

                Ośrodki, które spełnią powyższe kryteria, będą w pierwszej kolejności wybrane do programu pilotażowego w ramach, którego będzie finansowana procedura trombektomii mechanicznej. Pozostałe ośrodki, jeżeli spełnią powyższe wymagania, mają szanse na wejście do Programu Pilotażowego po upływie 3 miesięcy. Program Pilotażowy może być rozszerzany po kolejnych 3 miesiącach tak, żeby zapewnić na terenie całego raju równą dostępność do nowej metody leczenia udaru.

 

- - - - - - - - - - - - -

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Konsultant Krajowy ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym Pani Profesor Danuta Ryglewicz odbyła spotkanie  Panem Ministrem Łukaszem Szumowskim, na którym przedstawiła stanowiska zainteresowanych leczeniem udarów konsultantów krajowych i swoje/zbieżne.

Pan Minister potwierdził konieczność przeprowadzenia pilotażu, celem oceny funkcjonowania systemu współpracy pomiędzy lokalnymi Oddziałami/Pododdziałami Udarowymi a Ośrodkami Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu. Jednocześnie została wycofana lista Ośrodków, która omyłkowo została dołączona do rozporządzenia.

Aktualny plan to wybór Ośrodków, które już w chwili obecnej  mają zorganizowany system zgodnie z wymogami przedstawionymi w rozporządzeniu oraz doświadczenie w realizacji procedury trombektomii mechanicznej w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. W związku z powyższym, na prośbę Pana Ministra proszę o przygotowanie  informacji dotyczącej:

 1. spełnienia wymogów personalnych, czyli możliwość utworzenia co najmniej 3 zespołów dyżurowych w składzie: neurolog mający doświadczenie w leczeniu udarów mózgu, radiolog mający doświadczenie w zakresie neuroradiologii, oraz lekarz specjalista mający doświadczenie w wykonywaniu procedur wewnątrznaczyniowych. Proszę o podanie nazwisk wytypowanych 9 lekarzy.
 2. spełnienia wymogów dotyczących parametrów technicznych - angiograf stacjonarny z panelem (detektorem rentgenowskim o przekątnej nie mniejszej niż 30 cm z angiografią subtrakcyjną (DSA), dedykowane oprogramowanie do badań naczyń mózgowych, aparat TK z opcją naczyniową oraz możliwością wykonania perfuzji, - aparat RM z możliwością wykonania skróconego programu udarowego FLAIR, DWI/PWI
 3.   Wszystkie urządzenia muszą działać 24 godz/dobe przez 7 dni/tydzień

 

O informacje te poproszą Państwa Ordynatorzy oddziałów udarowych, którzy prześlą je do KKd/ s Neurologii,  a ten do Ministra.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Walecki

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

W związku  z pismem konsultanta krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej, sekcja neuroradiologii zabiegowej PLTR wystosowała swoje stanowisko.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej PLTR

 

 

Szanowny Panie Profesorze,

   Jako członkowie Sekcji Neuroradiologii Zabiegowej PLTR uważamy, że ustalenia i wytyczne opracowane przez nas do poprzedniego rozporządzenia MZ były trafne, przemyślane i zapewniały wykonanie procedur na najwyższym poziomie, a także co ważniejsze zachowanie bezpieczeństwa pacjenta. Powyższy temat kontynuowany jest od lat i nie możemy oprzeć się wrażeniu wyraźnego lobbingu środowiska lekarzy kardiologów naciskającego na przejęcie wykonywania zabiegów poza swoją specjalizacją.

Powstające obecnie zapisy nie spełniają europejskich standardów, nie są poparte wiedzą ani doświadczeniem.

Szpital powinien decydować o obsadzie dyżurowej. Nie jednostka powinna mieć "wykonane zabiegi” tylko zatrudniać lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach.

Pkt 1 pisma Pana Profesora - cytuję „lekarz specjalista mający doświadczenie w wykonywaniu procedur wewnątrznaczyniowych” wynika, że zapis taki dopuszcza kardiologów, angiologów, chirurgów naczyniowych z jakimkolwiek doświadczeniem  naczyniowym poza naczyniami mózgowymi i nie zmienia wydźwięku obecnego rozporządzanie MZ.

Po rozmowie w Zarządzie Sekcji Neuroradiologii PLTR prosimy o zmianę stanowiska na: 

 Możliwość zapewnienia zespołów dyżurowych przez szpital w składzie: 

1) specjalista neurolog dyżurny,

2) specjalista radiolog dyżurny

3)  Przynajmniej  jeden lekarz w obsadzie dużurowej „naczyniowej”

 1. lekarz kierujący zespołem wewnątrznaczyniowego leczenia udaru mózgu:

posiada tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki, lub specjalizacje w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii.

Po zakończeniu specjalizacji lekarz ten musi praktykować zabiegi z zakresu neuroradiologii zabiegowej powyżej pięciu lat i wykonał samodzielnie w tym okresie 250 zabiegów z zakresu neuroradiologii zabiegowej. Wymaga się doświadczenia we wszystkich wymienionych typach zabiegów: embolizacji tętniaków naczyń mózgowych, embolizacji malformacji naczyniowych mózgu lub rdzenia, embolizacji przetok oponowych mózgu lub rdzenia, leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego mózgu.

Konieczne jest posiadanie Certyfikatu Sekcji Neuroradiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

 

Lub

 1. lekarz członek „zespołu zabiegowego udarowego”- posiada tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki, lub specjalizacje w dziedzinie neurochirurgii lub specjalizacje w dziedzinie neurologii-może wykonać zabieg, jeśli, przeszedł teoretyczne i praktyczne szkolenie dopuszczające w zakresie trombektomii, przez osobę posiadające doświadczenie i został dopuszczony przez osobę kierującą zespołem leczenia wewnątrznaczyniowego udaru mózgu.

Lekarz ten może uzyskać pomoc od lekarza kierującego zespołem wewnątrznaczyniowego leczenia udaru mózgu w przypadku komplikacji lub trudności zabiegowych.

4) technik elektroradiologii, 

5) pielęgniarka radiologiczna (instrumentariuszka) lub lekarz szkolący się

6) zespół anestezjologiczny 

 

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Poncyljusz 

Robert Juszkat

Tadeusz Popiela

Maciej Szajner 

  
 

Copyright © 2016