Strona główna » Aktualności » European Diploma in Radiology (EDiR) utrzymany

European Diploma in Radiology (EDiR) utrzymany

A+ A-
 

Możliwość uznania European Diploma of Radiology (EDiR) jako równorzędnego z egzaminem specjalizacyjnym z zakresu radiologia i diagnostyka obrazowa to pomysł prof. Andrzeja Urbanika z Krakowa. W roku 2011 przekonał do takiej możliwości ówczesnego prezydenta European Society of Radiology, prof. Andreasa Palko. Od pomysłu do realizacji upłynęło jeszcze kilka miesięcy czasu, ponieważ trwała wymiana dokumentów pomiędzy European Society of Radiology i Ministerstwem Zdrowia. Nad realizacją czuwał, specjalnie do tego celu powołany, zespół PLTR (prof. Marek Sąsiadek, prof. Marek Stajgis, prof. Jerzy Walecki). W 2012 nastąpił finał i od tego czasu zdanie EDiR jest równoważne ze zdaniem polskiego egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny radiologia i diagnostyka obrazowa. Należy podkreślić, że Polska jest pierwszym i jedynym krajem, który takie rozwiązanie wprowadził. W roku 2017 Ministerstwo Zdrowia dokonało weryfikacji i ponownie uznało wymienność obu egzaminów.

W okresie 2012-12017 do EDiR-u przystąpiło 389 młodych adeptów radiologii z Polski a egzamin zdało 194 (49%). Wg danych z roku 2017, w okresie 2012-2017 przystąpiło do EDiR:

389 osób z Polski

220 osób z Turcji

184 osoby z Hiszpanii

66 osób z Włoch

64 osoby z Niemiec

Udział pozostałych krajów waha się od 1 do 24 osób.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 
Partnerzy
 

Copyright © 2016