Strona główna » Aktualności

AktualnościEDiR - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny


Nowelizacja przepisów regulujących kształcenie specjalizacyjne


Program specjalizacyjnych kursów obowiązkowych ("stary i nowy tryb") w latach 2018 i 2019


Zmarł Profesor Stanisław Leszczyński


Nagrody naukowe PLTR za rok 2016


Składka członkowska PLTR


Konferencja naukowa "Młoda Elektroradiologia"


Zalecenie w sprawie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu środków kontrastowych na bazie gadolinu


Health Challenges Congress (Kongres Wyzwań Zdrowotnych) 2017


III Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne - SOFOR 2017


Leczenie udaru niedokrwiennego


O 41. Zjeździe PLTR

Szanowni Państwo Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego już za nami Działo się!!!

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MIMINAMLNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMUPTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW BADAŃ TK I MR

e-learningowy kurs ochrony radiologicznej pacjenta


24. Europejskie Sympozjum Radiologii Układu Moczowo-Płciowego (ESUR) w Polsce


Intensywna aktywność tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism

Szanowni Państwo W związku z intensywną aktywnością tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism chcieliśmy ostrzec przed prowadzonymi przez nich działaniami. Pozwoliliśmy sobie zamieścić znakomity list jaki w tej sprawie wystosował do społeczności Collegium Medicum UJ, Pan Prof. Rafał Olszanecki (Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM)

Tworzenie procedur wzorcowych – materiały pomocnicze


Wymiana sprzętu radiologicznego

Diagnostyka obrazowa pełni kluczową rolę w nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej. Właściwe diagnozowanie oraz leczenie większości chorób stało się praktycznie niemożliwe bez zastosowania nowoczesnych urządzeń do diagnostyki obrazowej.

Logo Bracco
 

Copyright © 2016