Strona główna » Aktualności

AktualnościWspierają nasz protest


Protest do Ministerstwa Zdrowia


Radiologiczne Regaty 2017


EDiR - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny


Nowelizacja przepisów regulujących kształcenie specjalizacyjne


Program specjalizacyjnych kursów obowiązkowych ("stary i nowy tryb") w latach 2018 i 2019


Zalecenie w sprawie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu środków kontrastowych na bazie gadolinu


Leczenie udaru niedokrwiennego


Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW BADAŃ TK I MR

24. Europejskie Sympozjum Radiologii Układu Moczowo-Płciowego (ESUR) w Polsce


Intensywna aktywność tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism

Szanowni Państwo W związku z intensywną aktywnością tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism chcieliśmy ostrzec przed prowadzonymi przez nich działaniami. Pozwoliliśmy sobie zamieścić znakomity list jaki w tej sprawie wystosował do społeczności Collegium Medicum UJ, Pan Prof. Rafał Olszanecki (Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM)

Tworzenie procedur wzorcowych – materiały pomocnicze


Wymiana sprzętu radiologicznego

Diagnostyka obrazowa pełni kluczową rolę w nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej. Właściwe diagnozowanie oraz leczenie większości chorób stało się praktycznie niemożliwe bez zastosowania nowoczesnych urządzeń do diagnostyki obrazowej.

Logo Bracco
 

Copyright © 2016