Strona główna » Aktualności

AktualnościKonferencja naukowa "Młoda Elektroradiologia"


Przedłużony termin nadsyłania propozycji do nagród naukowych PLTR


Zalecenie w sprawie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu środków kontrastowych na bazie gadolinu


Complementary Breast Diagnosis Course


Oferta European Society of Muscoskeletal Radiology dla młodych radiologów


Health Challenges Congress (Kongres Wyzwań Zdrowotnych) 2017


III Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne - SOFOR 2017


Leczenie udaru niedokrwiennego


O 41. Zjeździe PLTR

Szanowni Państwo Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego już za nami Działo się!!!

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MIMINAMLNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMUPTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW BADAŃ TK I MR

e-learningowy kurs ochrony radiologicznej pacjenta


24. Europejskie Sympozjum Radiologii Układu Moczowo-Płciowego (ESUR) w Polsce


Intensywna aktywność tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism

Szanowni Państwo W związku z intensywną aktywnością tzw. drapieżnych wydawnictw i czasopism chcieliśmy ostrzec przed prowadzonymi przez nich działaniami. Pozwoliliśmy sobie zamieścić znakomity list jaki w tej sprawie wystosował do społeczności Collegium Medicum UJ, Pan Prof. Rafał Olszanecki (Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM)

Tworzenie procedur wzorcowych – materiały pomocnicze


Wymiana sprzętu radiologicznego

Diagnostyka obrazowa pełni kluczową rolę w nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej. Właściwe diagnozowanie oraz leczenie większości chorób stało się praktycznie niemożliwe bez zastosowania nowoczesnych urządzeń do diagnostyki obrazowej.

Logo Bracco
 

Copyright © 2016