RADIOLOGIA ZABIEGOWA

1. Embolizacja - wskazania, przeciwwskazania. Technika zabiegu. Materiały embolizacyjne. Zespół poembolizacyjny. Powikłania.
1.1 Embolizacja w chorobie nowotworowej (przedoperacyjna, paliatywna).
1.2 Embolizacja w wadach naczyniowych
1.3 Embolizacja w uszkodzeniach pourazowych naczyń
1.4 Embolizacja w krwotokach
1.5 Embolizacja żylaków powrózka nasiennego
1.6 Embolizacja w neuroradiologii (tętniaki, wady naczyniowe, przetoki tętniczo-jamiste, guzy)
2. Zabiegi poszerzające i udrażniające naczynia
2.1 Angioplastyka. Wskazania, przeciwwskazania. Technika zabiegu. Powikłania.
2.1.1 angioplastyka tętnic szyjnych
2.1.2 angioplastyka tętnic podobojczykowych
2.1.3 angioplastyka aorty
2.1.4 angioplastyka tętnic nerkowych
2.1.5 angioplastyka tętnic trzewnych
2.1.6 angioplastyka tętnic kończyn dolnych
2.1.7 angioplastyka przetok dializacyjnych
2.1.8 angioplastyka w układzie żylnym
2.2 Umieszczanie stentów naczyniowych. Wskazania i przeciwwskazania. Technika zabiegu. Rodzaje stentów. Powikłania.
2.3 Farmakoterapia celowana. Wskazania, przeciwwskazania. Technika zabiegu. Stosowane leki. Powikłania.
2.3.1 celowane podawanie leków obkurczających naczynia.
2.3.2 celowane podawanie leków trombolitycznych
2.3.3 celowane podawanie cytostatyków
2.4 Trombektomia mechaniczna. Wskazania, przeciwwskazania. Technika zabiegu. Powikłania.
3. Profilaktyka zatorowo¶ci płucnej - filtry do żyły głównej. Wskazania, przeciwwskazania. Rodzaje filtrów. Powikłania
3.1 Filtry stałe
3.2 Filtry czasowe
4. Zabiegi na drogach żółciowych. Wskazania. Przeciwwskazania. Technika zabiegów. Powikłania.
4.1 Drenaż zewnętrzny.
4.2 Drenaż wewnętrzno-zewnętrzny.
4.3 Plastyka i protezowanie dróg żółciowych.
4.4 Usuwanie kamieni z dróg żółciowych.
5. Zabiegi na układzie moczowym. Wskazania. Przeciwwskazania. Technika zabiegów. Powikłania.
5.1 Nefrostomia przezskórna.
5.2 Plastyka, szynowanie, protezowanie moczowodów.
6. Zabiegi na układzie pokarmowym. Wskazania. Przeciwwskazania. Technika zabiegów. Powikłania
6.1 Plastyka i protezowanie przełyku.
6.2 Gastrostomia przezskórna.
7. Wytwarzanie połączeń wrotno-systemowych (TIPSS). Wskazania. Przeciwwskazania. Technika zabiegu. Powikłania.
8. Drenaże przestrzeni płynowych. Wskazania. Przeciwwskazania. Technika zabiegów. Powikłania.
9. Plastyka jajowodów. Wskazania. Przeciwwskazania. Technika zabiegu. Powikłania.
10. Usuwanie ciał obcych z układu naczyniowego . Technika zabiegów.
11. Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG i KT