Oddział ZACHODNIO-POMORSKI
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr Maciej Donotek

prof. Anna Walecka

dr Krzysztof Hnatyszyn
dr Joanna Karaczun-Warda

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
SPSK 1 Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. 91 425 3423, fax 91 425 3438
e-mail: mdonotek@post.pl