Oddział WIELKOPOLSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr hab. Katarzyna Katulska
dr Katarzyna Jończyk-Potoczna

dr Natalia Majewska
dr Wojciech Kociemba

Ośrodek Diagnostyki Obrazowej
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 861 6008, 61 869 1308
e-mail: odo@spsk2.pl