Oddział WARMIŃSKO-MAZURSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr Grzegorz Wasilewski
dr Maciej Michalak
dr Patryk Jancewicz
dr Robert Wach

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18, 10-561, Olsztyn
tel. 89 538 6265, 89 538 6250
e-mail: rtg@wss.olsztyn.pl