Oddział ŚLĄSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr Sabina Kasprowska

dr Wojciech Wawrzynek
dr Karolina Kukawska-Sysio
dr Jarosław Skupiński

Zakład Diagnostyki Obrazowej SPW Szpitala Chirurgii Urazowej
ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 393 4130
radiologiasilesia@wp.pl