Oddział POMORSKO-KUJAWSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr hab. Zbigniew Serafin
lek. Cezary Wałęsa
dr Agata Sławińska
lek. Adam Lemanowicz

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej , Szpital Uniwersytecki nr 1
ul. C. Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 4680, tel./fax 52 585 4050
e-mail pltr.bydgoszcz@gmail.com