Oddział POMORSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr hab. Edyta Szurowska

dr Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska

Joanna Niemunis-Sawicka
Grzegorz Szczypiór

II Zakład Radiologii Gdański Uniwersytet Medyczny/Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 349 3680
e-mail: eszurowska@gumed.edu.pl