Oddział PODLASKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

 

dr hab. Jacek Janica

prof. Urszula Łebkowska
dr Krystyna Kiełpińska
dr Andrzej Lewszuk

 

Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. M.C.Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok,
tel. 85 831 82 18
e-mail: podlaskioddzialpltr@gmail.com