Oddział PODKARPACKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr Andrzej Górecki

dr Wiesław Guz
dr Agnieszka Kostkiewicz
dr Ewa Dziurzyńska-Białek

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 17 866 4561 (w. 560,572), fax 17 866 4702
e-mail: pltr.rzeszow@gmail.com