Oddział MAZOWIECKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

prof. Ryszard Pacho
dr Agnieszka Warczyńska
dr Piotr Palczewski
dr Leopold Bakoń

Zakład Diagnostyki Obrazowej WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 5992300
e-mail: ryszard.pacho@wum.edu.pl