Oddział MAŁOPOLSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

dr Anna Grochowska
dr Jan Czyżowski
dr  Maciej Wiernik
dr Bartłomiej Łasocha

Katedra Radiologii UJ CM
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel. 12 424 7761, fax 12 424 73-91
e-mail: blasocha@su.krakow.pl