Oddział LUBELSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

prof. Elżbieta Czekajska - Chehab
prof. Witold Krupski
dr Leszek Buk
dr Joanna Kurzepa

II Zakład Radiologii Lekarskiej UMSPSK Nr 1
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel/fax 81 532 1084
e-mail: czekajska@gazeta.pl