Oddział ŁÓDZKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

prof. Agata Majos

prof. Ludomir Stefańczyk
dr Magdalena Kaczmarska

dr Mariusz Wachowski

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel/fax 42 678 6734
e-mail: agata.majos@umed.lodz.pl