Oddział DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

prof. Urszula Zaleska-Dorobisz
dr Katarzyna Sznajder
dr Wojciech Ugorski
dr hab. Anna Zimny

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 68, 50-369 Wrocław
tel. 71 784 2651, fax 71 327 0969
e-mail: urszula.zaleska-dorobisz@umed.wroc.pl