Strona główna » Rada programowa » Tomasz Potkański

Tomasz Potkański


Zastępca Dyrektora Biura
Związek Miast Polskich

Dr Tomasz Potkański, z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, wykształcenie - doktorat z zakresu nauk historycznych, specjalizacja etnologia i antropologia kulturowa, 22 lata praktyki w zarządzaniu projektami doradczymi dla administracji publicznej i podmiotów samorządowych, wieloletni pracownik United States Agency for International Development w W-wie, konsultant Banku Światowego, United Nations Development Program, Canadian Agency for International Development w Polsce i krajach Europy Środkowej i Wschodniej, praktyk samorządowy we własnej gminie w Podkowie Leśnej, specjalista ds. zarządzania strategicznego, wieloletniego planowania finansowego, zarządzania personelem, komunikacji i partycypacji społecznej.

Wolontariusz lokalnych organizacji społecznych, współorganizator i członek rady Lokalnej Grupy Działania w ramach PROW. Od roku 2007 z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich ds. badań i rozwoju, odpowiedzialny za projekty wdrażane przez związek, w tym projekty badawcze, szkoleniowe i doradcze dla miast członkowskich, aktywny organizator międzynarodowej współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego, m.in. z Norwegią i Ukrainą, wykładowca akademicki.


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016