Strona główna » Rada programowa » Stanisław Mazur

prof. Stanisław Mazur


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji

 

Stanisław Mazur – prof. UEK dr hab. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Politycznych).

 

Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej (od 2014 r.). Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1997-2004). Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1996-1997). Członek Rady Służby Cywilnej (2009-2015). Redaktor naczelny kwartalnika Zarządzanie Publiczne.

 

Brał udział, jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu: analizy polityk publicznych; jakości rządzenia; zarządzania strategicznego; modernizacji administracji publicznej; organizacyjnego uczenia się.

 

Autor ponad 160 publikacji naukowych. Autor i współautor ponad 120 ekspertyz. W ramach aktywności eksperckiej współpracował między innymi z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami, urzędami centralnymi, samorządami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami międzynarodowymi w tym z The United States Agency for International Development, Canadian Urban Institute, World Bank, The European Public Administration Network.


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016