Strona główna » Rada programowa » Rafał Stankiewicz

Rafał Stankiewicz


Uniwersytet Warszawski
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych

Dr hab. Rafał Stankiewicz - adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; partner w kancelarii prawnej „Stankiewicz i Wspólnicy”. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych oraz członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

            Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.

 

            Członek European Law Institute w Wiedniu. Jest również członkiem stowarzyszonym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW. Pełni funkcje członka Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Były pełnomocnik procesowy Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

 

            Arbiter ad hoc w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert komisji parlamentarnych w trakcie prac legislacyjnych nad szeregiem ustaw, współautor kilkunastu projektów ustaw i rozporządzeń. Brał udział w modernizacji struktur organizacyjnych kilku urzędów centralnych, pełnił również funkcje doradcze  dla szefów urzędów centralnych.

            Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, jak również unijnym prawie gospodarczym. Autor ponad 140 publikacji naukowych. Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o rezerwach strategicznych i innych. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego.

 

Publikacje »


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016