Strona główna » Rada programowa » Marek Mazur

Marek Mazur


Związek Województw RP
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego

Marek Mazur urodził się w 1956 roku w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie ukończył szkołę podstawową i Liceum Ekonomiczne. Studiował w Łodzi, na kierunkach: Zarządzanie w Administracji Publicznej oraz Zarządzanie i Marketing. Jego życie zawodowe od 1976 roku związane jest z działalnością w organizacjach sportowych, przede wszystkim w Ludowych Zespołach Sportowych – największej organizacji sportowej w kraju, która działa na terenach wiejskich oraz w małych miejscowościach. Pełnił tam wiele funkcji, a od 2004 roku jest Przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi.
Inicjator i organizator popularnych imprez sportowych i turystycznych o zasięgu krajowym. Znany i ceniony w regionie samorządowiec. Z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego trzecią kadencję sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego a także trzeci raz z rzędu (jedyny taki przypadek w Polsce) pełni funkcję przewodniczącego Sejmiku.
Aktywnie uczestniczy też w pracach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities of Europe) w Strasburgu. Od 2015 r. pełni także funkcję Przewodniczącego Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. W 2011 roku objął stanowisko dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi.

Autor książki: „Ludowe Zespoły Sportowe w regionie łódzkim w latach 1946-2006”. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016