Strona główna » Rada programowa » Krystyna Sieniawska

Krystyna Sieniawska


Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

Adwokat, po odbyciu aplikacji zdała egzaminy sędziowski (1968 r.) i adwokacki (1972 r.), w latach 1972-1995 wykonywała czynnie zawód adwokata. Zamężna, matka 3 dzieci. W latach 1989-1993 – radna Miasta Krakowa.
Od 1990 r. – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
Ponadto od 1996 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika KRSKO „Casus”. Społecznie działa w Klubie Inteligencji Katolickiej oraz w Arcybractwie Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Nie należała do żadnej partii. Prowadziła zajęcia z K.p.a., prawa cywilnego, postępowania administracyjnego oraz materialnego prawa administracyjnego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, a także w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Jest autorką licznych artykułów na temat samorządowych kolegiów odwoławczych oraz prawa administracyjnego, pod jej redakcją ukazały się dwie prace zbiorowe: „Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, 14-17 stycznia 2009 r.)”, Warszawa 2009 i „Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość”, Kraków 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016