Strona główna » Rada programowa » Jerzy Stępień

sędzia Jerzy Stępień


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Prorektor Uczelni Łazarskiego

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (69); prorektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w latach 2006-2008 prezes TK.

Bezpośrednio po studiach aplikant i asesor sądowy, a następnie sędzia do 79 r.; w latach 79- 99. radca prawny.

Współzałożyciel „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim, wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego, sekretarz I Zjazdu NSZZ „Solidarność” w gdańskiej Oliwii, współautor Posłania do ludzi pracy Europy wschodniej, internowany w stanie wojennym, a następnie dwukrotnie więziony z przyczyn politycznych.

Senator I i II kadencji (1989-93), współtwórca (wraz z J. Regulskim, W. Pańką i M. Kuleszą) reaktywowania samorządu terytorialnego w latach 1990-1999. Organizator pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. jako Generalny Komisarz Wyborczy (90-93).  Współautor projektów ustaw o samorządzie terytorialnym, o referendum gminnym, o pracownikach samorządowych, o regionalnych izbach obrachunkowych oraz koordynator prac legislacyjnych dot. tych ustaw; współautor senackiego projektu konstytucji. Przewodniczący rządowych zespołów do spraw reorganizacji administracji publicznej (1991-1994), podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (1997-1999), autor projektu mapy powiatowej  (98).

Współzałożyciel i aktualnie (po śmierci prof. Jerzego Regulskiego) prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; członek władz Fundacji Sur Ryder. W latach 1991-2006 wykładowca w Instytucie Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 etatowy wykładowca w Uczelni Łazarskiego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego i historii najnowszej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae, brązowym Medalem Gloria Artis, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015).  Laureat nagród: Gazety Prawnej dla Najlepszego Sędziego w  2006 r.; im. Teresy Torańskiej (2012); Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy (2014) oraz nagrody im. Grzegorza Palki (2015).

Członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego od 1977 r.

 


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016