Strona główna » Rada programowa » Ireneusz Niewiarowski

Ireneusz Niewiarowski


Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
Prezes Zarządu

         Od ponad 30 lat prowadzi aktywną działalność społeczną. Współpracuje z wieloma organizacjami środowisk samorządowych, regionalnych, wiejskich, gospodarczych. Zasiada w Radzie Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Kieruje pracami wielu stowarzyszeń regionalnych i ogólnopolskich, m.in. jest prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Towarzystwa Samorządowego, Banku Żywności w Koninie i Klubu Biegacza „Aktywni Konin”.

 

Działalność opozycyjna w latach 1980-1989

W latach 80. Ireneusz Niewiarowski był aktywnym działaczem opozycyjnym, związanym z „Solidarnością” Rolników Indywidualnych.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego przez  był internowany.

W 1989 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie, a także przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „S” w woj. konińskim. Organizował pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu oraz pierwsze samorządowe.

 

Działalność parlamentarna:

Był senatorem I, VII, VIII kadencji oraz posłem I, III, IV kadencji.

Pełnił wiele funkcji parlamentarnych, szczególnie aktywnym będąc w gremiach angażujących się w umacnianie samorządności i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także sprawy wsi.

Doprowadził m. in. do zainicjowania prac nad ustawą Fundusz Sołecki.

 

Działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego:

Od  1992 roku wydaje „Poradnik Radnego i Sołtysa” (dotychczas ukazały się 24 wydania), a rok później doprowadził do utworzenia ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Sołecka”.

W 2000 roku uruchomił fundusz stypendialny Towarzystwa Samorządowego ( fundusz wspierający na wszystkich szczeblach kształcenia uzdolnioną młodzież z niezamożnych rodzin, dotychczas  przyznano ponad 2100 stypendiów)

 

Wyróżnieniony m. in.:

2000    nagroda im. Grzegorza Palki nazywaną „Samorządowym Oskarem”,

2005  – uhonorowany został przez Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Polskich wyróżnieniem z okazji 15-lecia samorządu.

2006– otrzymał z rąk prof. Jerzego Buzka nagrodę Pro Publico Bono przyznaną Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów w konkursie na „Najlepsze Dzieło Obywatelskie”,

2014– uhonorowany został  Krzyżem Wolności i Solidarności.

2015 – „Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego”

 

Pasje

Ireneusz Niewiarowski pasjonuje się sportem i turystyką wysokogórską. Jest aktywnym biegaczem. Uczestniczył dotąd m.in. w kilkunastu maratonach.

 


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016