Strona główna » Rada programowa » Grażyna Wróblewska

Grażyna Wróblewska


Przewodnicząca Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych

Pani Grażyna   Wróblewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W 1985r. po złożeniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych w O.I.R.P. w Poznaniu.

Z dniem 01.03.1993r. powołana  została przez Prezesa Rady Ministrów na członka  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,  a z dniem 13.10.1993r.  na stanowisko Zastępcy Prezesa Izby.

W latach 1995 - 2007 była arbitrem w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Od 01.09.2008r.  powołana została  na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i funkcję tą pełni do chwili obecnej.

Jest członkiem Regionalnej  Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu.

Od 2010 roku 2014 roku  pełniła funkcję Z-cy  Przewodniczącego Krajowej Rady RIO, a od  2014 roku   jest  Przewodniczącą Krajowej Rady RIO.

Posiadaną wiedzę wykorzystuje  prowadząc organizowane m.in. przez Izbę szkolenia i wykłady z zakresu finansów publicznych, zagadnień ustrojowych i prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i administracji

publicznej dla członków organów jednostek samorządu terytorialnego, skarbników oraz pracowników jednostek  organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi służąc im pomocą prawną  w zakresie wykorzystania środków finansowych z budżetów jst na realizację zadań  publicznych. Jest członkiem Rady  OIRP w Poznaniu, członkiem Rady Finansów UE w Poznaniu Przez swą działalność wpływa na gospodarne i racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

 

 

 

 

 

 


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016