Strona główna » Rada programowa » Eugeniusz Gołembiewski

Eugeniusz Gołembiewski


Unia Miasteczek Polskich
Burmistrz Miasta Kowala

 

 

Eugeniusz Gołembiewski, urodzony w Kowalu na Kujawach w 1969 r., gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie odbył studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Od 1 VI 1991 r. pełni nieprzerwanie funkcję burmistrza Kowala. Efektem jego pracy jest dynamiczny, wszechstronny
i zrównoważony rozwój Kowala oraz integracja społeczności lokalnej, czego potwierdzeniem jest wysoka frekwencja we wszystkich kolejnych wyborach samorządowych, która kształtuje się w przedziale od 60 – 70%. Jego staraniem Kowal wzbogacił się o obejmujący całe miasto system kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków, o nowoczesną stację uzdatniania wody, nowe targowisko i zmodernizowane, a w większości przypadków zbudowane od podstaw ulice
w mieście. W Kowalu utwardzoną asfaltem bądź betonową kostką drogę koło swoich domów posiada 99% mieszkańców. Szczególnym osiągnięciem burmistrza Gołembiewskiego jest doprowadzenie do wybudowania w 2007 r. obwodnicy drogi krajowej Nr 1. Miasto chlubi się ładem, porządkiem, a zwłaszcza piękną zielenią
w przestrzeni publicznej, która była dwukrotnie prezentowana w znanym ogólnopolskim programie telewizyjnym „Maja w ogrodzie”. Jako burmistrz bardzo dba też o obiekty oświatowe, kulturalne i sportowe. Wizytówką miasta jest kompleks obiektów szkolnych oraz stadion sportowy z krytą trybuną i sztucznym oświetleniem, połączony z zespołem boisk „Orlik 2012”, a także dwa parki miejskie. Był inicjatorem ogólnopolskich obchodów 700. urodzin króla Kazimierza Wielkiego, którego granitowy, monumentalny pomnik został wzniesiony
w Kowalu, staraniem Komitetu Budowy Pomnika, którego pracami kierował. Działalność publiczna Eugeniusza Gołembiewskiego wykracza daleko poza granice miasta Kowala. Oprócz działalności w organizacjach o charakterze lokalnym
i regionalnym od wielu lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz wiceprzewodniczącego Unii Miasteczek Polskich.
Z ramienia UMP zasiada w Zespole Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Był jednym z liderów ogólnopolskiej akcji "Stawka większa niż 8 mld" oraz tzw. Porozumienia Ciechocińskiego, skupiającego samorządy kilku województw walczących z dyktatem spółek energetycznych. Jest autorem wielu artykułów na temat finansów samorządowych, drukowanych m.in.
w dwutygodniku „Wspólnota”, w „Dzienniku Gazeta Prawna” i „Finansach Komunalnych”.

Za swoją działalność publiczną otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Nagrodę im. Grzegorza Palki.


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016