Strona główna » Rada programowa » Dariusz Kraszewski

Dariusz Kraszewski


Ekspert Fundacji im. Stefana Batorego

Dariusz Kraszewski – ur. w 1977 r. ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, trener, edukator partycypacji, samorządowiec. Od 2004 r. członek Rady
ds. Budżetu Partycypacyjnego przy Prezydent m.st. Warszawy, koordynator merytoryczny wspierania realizacji budżetów obywatelskich w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór oraz ekspert Fundacji im. Stefana Batorego. Przez wiele lat zaangażowany w działania na rzecz poprawy przejrzystości życia publicznego w Polsce, współtwórca programów Laboratorium Monitoringu Budżetu oraz Budżet Obywatelski Stowarzyszenia Watchdog Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016