Strona główna » Rada programowa » Barbara Jaworska-Dębska

prof. Barbara Jaworska-Dębska


Uniwersytet Łódzki
Kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego

Prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska – pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, kierownik Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego na tym Wydziale. Autorka blisko 200 pozycji naukowych, wśród których są takie książki jak Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Warszawa 1994 czy Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej, Łódź 1995; książki pisane we współautorstwie, liczne rozdziały w monografiach wieloautorskich, artykuły, glosy, recenzje z zakresu prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego, w tym z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Autorka  haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa,  Białystok-Warszawa 2000 oraz haseł w Encyklopedii samorządu terytorialnego dla każdego. Część I ustrój Difin, Warszawa 2010, w Encyklopedii Samorządu Terytorialnego dla każdego. Część II zadania i kompetencje Difin Warszawa 2011, współredaktorka 2 ostatnich 2 encyklopedii,  współautorka  komentarza: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, s. 127-138, LexisNexis Warszawa 2013.

Nadto dorobek obejmuje też współautorstwo 9 podręczników akademickich: m.in. M. Stahl (red.), Zasady organizacji i działania terenowej administracji publicznej. Wstęp do prawa administracyjnego, Warszawa 1991; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer Warszawa 2013; Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl,  (red.) Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer business Warszawa 2014.

Członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Minister, prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Partnerzy
 

 
Copyright © 2016