Przypadek 01 - rozwiązanie

 

POWYSIŁKOWA ZAKRZEPICA ŻYŁY PACHOWEJ - ZESPÓŁ PAGETA-SCHROTTERA

Chory 48-letni, rolnik. W czasie żniw, po kilku godzinach ciężkiej pracy, wystąpił ból i powiększenie obwodu kończyny górnej lewej.
Po przyjęciu do szpitala wykonano flebografię kończyny górnej lewej (obraz 1).
Badanie powtórzono po 24 godzinach (obraz 2).
obraz 1
obraz 1
obraz 2
obraz 2
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Krzysztof Moskal z Bielska Białej.

Przypadek 02 - rozwiązanie

 

ŻEBRO MIEDNICZNE (PALEC MIEDNICZNY)

Pacjentka, od dwóch tygodni, lekko utyka na prawą nogę. Lekarz pierwszego kontaktu zlecił wykonanie zdjęcia przeglądowego stawów biodrowych.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Agnieszka Wyrowińska z Torunia.

Przypadek 03 - rozwiązanie

 

TORBIEL GRUCZOŁU COWPERA

Mężczyzna lat 53
Poziom PSA - 7,1ng/ml
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Ludmiła Borkowska z Torunia

Przypadek 04 - rozwiązanie

 

Zespół Hallervorden-Spatz

29-letnia chora z narastającym od 2 lat zespołem otępiennym. W badaniu neurologicznym obustronny zespół piramidowo-móżdżkowy.
Wykonano badanie MR.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Dorota Bartnicka z Bydgoszczy.

Przypadek 05 - rozwiązanie

 

Przetrwała tętnica trójdzielna

Kobieta lat 26, bóle głowy
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Hanna Szubińska-Gniazdowska z Redy

Przypadek 06 - rozwiązanie

 

Zastawki wewnątrzoskrzelowe (IBV)

Kobieta lat 60, wieloletnia nasilona rozedma pęcherzowa
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Tomasz Jarosz z Krakowa

Przypadek 07 - rozwiązanie

 

Rak moczownika

Mężczyzna 42-letni. Badaniem palpacyjnym stwierdzono guz nadłonowy.
U chorego ponadto stwierdzono krwiomocz, krwisto-ropną wydzielinę z pępka i zniekształcenie ściany klatki piersiowej.
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Maciej Wiernik z Krakowa

Przypadek 08 - rozwiązanie

 

Tętniak mykotyczny aorty

Od tygodnia ból brzucha, okolicy lędźwiowej, nudności, wymioty treścią pokarmową, w dniu dzisiejszym dreszcze

 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Łukasz Matuszewski z Wojnówka

Przypadek 09 - rozwiązanie

 

Ranula - torbiel podjęzykowa

Dyskomfort w jamie ustnej
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Paulina Sobieraj z Nowego Dworu

Przypadek 10 - rozwiązanie

 

1. Protruzja kanału n. Vidiana, 2. Protruzja kanału nerwu V (trójdzielny), 3. Upowietrznienie wyrostka pochyłego przedniego z protruzją kanału nerwu II (wzrokowego) po stronie prawej.

Pacjent skierowany do operacji FESS
Wymień widoczne warianty anatomiczne ważne z punktu widzenia operacyjnego
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Agnieszka Nowak z Nieborowa

Przypadek 11 - rozwiązanie

 

Odpowiedź: 1. Prawa tętnica oskrzelowa 2. Naczyniowa przetoka oskrzelowo-płucna 3. Leczenie pierwszego wyboru-embolizacja t.oskrzelowej prawej

Chory l.47. Z rozpoznanymi rozstrzeniami oskrzeli.
Od kilku tygodni narastające masywne krwioplucia.
Wykonano badanie angiograficzne.

Pytania:
1. Jakie naczynie wskazuje strzałka? Rycina A
2. Jaką patologię wskazuje strzałka ? Rycina B
3. Jakie leczenie wewnątrznaczyniowe można zastosować u chorego?
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Andrzej Mikołajczyk z Katowic

Przypadek 12 - rozwiązanie

 

Mięsak Ewinga - Mięsaki kręgosłupa rzadkie - 3.5% - 14.9% - Mięsak Ewinga - drugi co do częstości występowania w grupie pediatrycznej - Szczyt zachorowania - druga dekada życia - Najczęstsza lokalizacja - kości długie kończyn i miednica - Mięsak Ewinga kręgosłupa dzieli się na typ krzyżowy i pozakrzyżowy - Typ pozakrzyżowy - 0.9% wszystkich przypadków

Pacjentka 13 letnia przyjęta w trybie pilnym z powodu nagłego osłabienia kończyn dolnych (od doby) oraz punktowego bólu kręgosłupa na poziomie Th 8-Th 9 ból utrzymuje się od tygodnia)
Wykonano badanie MR
 
 


W odpowiedzi na quiz z kwietnia nie napłynęła prawidłowa odpowiedz.

Przypadek 13 - rozwiązanie

 

Osteosarcoma

Pacjent lat 17 z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa po stronie lewej. Wykonano badanie MR.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Magdalena Chmiel-Nowak z Krakowa

Przypadek 14 - rozwiązanie

 

Udar niedokrwienny w fazie nadostrej

4-letnia dziewczynka przyjęta do Kliniki Neurologii Rozwojowej z powodu wystąpienia niedowładu prawostronnego
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Aleksandra Knapińska z Gdańska

Przypadek 15 - rozwiązanie

 

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń - Granulomatosis with polyangiitis (GPA) (dawniej Ziarniniakowatość Wegenera)

Mężczyzna lat 60

Przyjęty do Kliniki Pneumonologii celem diagnostyki nieprawidłowego obrazu rtg klatki piersiowej

Obciążenia
- PNN w stadium IV - przewlekle dializowany
- Cukrzyca
- NT

Objawy
- Krwioplucie
- Krwawienia z nosa
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Katarzyna Uściłło z Gdańska

Przypadek 16 - rozwiązanie

 

Przepuklina oponowo-rdzeniowa i jama syringomieliczna

Chłopiec 6-letni, niedowład kończyn dolnych, nietrzymanie moczu i stolca
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Agnieszka Van Hook z Warszawy

Przypadek 17 - rozwiązanie

 

Zaszyta chusta chirurgiczna.

Pacjent lat 48, kilka dni po operacji bariatrycznej. Bóle brzucha, gorączka.
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Zofia Ringwelska z Gdańska

Przypadek 18 - rozwiązanie

 

W badaniu angiograficznym, w biegunie górnym nerki prawej widoczna zmiana dobrze unaczyniona z obecnością w jej obrębie krwiaków oraz wapnień - rak nerki (RCC) prawej z obszarami rozpadu.

Pacjent lat 59, zgłasza dolegliwości bólowe w okolicy prawego śródbrzusza. W badaniu USG uwidoczniono zmianę ogniskową w nerce prawej.
Wykonano angiografię aorty i prawej tętnicy nerkowej.
Podaj rozpoznanie.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała p. dr Monika Skowronek-Płachta z Warszawy

Przypadek 19 - rozwiązanie

 

Choroba Fahra

Kobieta 56 letnia. Od wielu lat zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Ostatnio nasiliły się zaniki pamięci. Wykonano badanie TK bez środka kontrastowego.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Dariusz Szczerba z Gorlic

Przypadek 20 - rozwiązanie

 

Torbiel samotna kości

6-letni chłopiec z nagłym bólem lewego ramienia. W badaniu klinicznym bez cech guza w tkankach miękkich
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Robert Horny z Olsztyna

Przypadek 21 - rozwiązanie

 

Korowa martwica laminarna (cortical laminar necrosis)

Pacjentka lat 78 po zawale lewej półkuli mózgu
 
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował(a) dr Katarzyna Dąbrowska z Gdańska

Przypadek 22 - rozwiązanie

 

Krwotok podpajęczynówkowy i śródmózgowy

Mężczyzna 55 letni, nieprzytomny, przewieziony przez pogotowie ratunkowe na SOR.
Wykonano TK głowy bez użycia środka kontrastowego
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Marek Leszkiewicz

Przypadek 23 - rozwiązanie

 

Rak krtani z przerzutami do węzłów chłonnych szyi

Mężczyzna 59 letni.
Od kilku miesięcy uporczywa chrypka.
Od dwóch tygodni bóle i trudności w połykaniu.
Wykonano badanie TK z użyciem środka kontrastującego.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosowała dr Agata Łopacz z Raciborza

Przypadek 24 - rozwiązanie

 

Jatrogenna przetoka tętniczo-żylna w obrębie nerki lewej.

Pacjent 47 letni.
W 3 dobie po zabiegu operacyjnym nerki lewej wystąpił masywny krwiomocz.
 


Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował(a) dr

Przypadek 25 - rozwiązanie

 
 

Copyright © 2016