Przypadek 01 - rozwiązaniePrzypadek 02

 

Pacjentka, od dwóch tygodni, lekko utyka na prawą nogę. Lekarz pierwszego kontaktu zlecił wykonanie zdjęcia przeglądowego stawów biodrowych.
 


Rozpoznanie*:
Odpowiedzi można udzielać do dnia 31 maja 2017. Autorzy, którzy podadzą prawidłową odpowiedź będą brali udział w losowaniu nagród.

Nagrodę w pierwszej edycji Quizu, w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował dr Krzysztof Moskal z Bielska Białej.
Gratulujemy


Dane zgłaszającego odpowiedź
Imię *:
Nazwisko *:
Adres poczty elektronicznej *:
 
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Logo Bracco
 

Copyright © 2016