Quiz - rozwiązaniaPrzypadek 25

Partnerzy
 
 

od 1 czerwca ogłaszamy wakacyjną przerwę


Rozpoznanie*:


Dane zgłaszającego odpowiedź
Imię *:
Nazwisko *:
Adres poczty elektronicznej *:
 
Przystępując do quizu wyrażam zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz do przekazania moich danych sponsorowi nagrody w przypadku, gdy zostanę laureatem edycji, w której biorę udział. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Radiologicznego Quizu z nagrodami.
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


 

Copyright © 2016