Quiz - rozwiązaniaPrzypadek 21

Partnerzy
 
 

Pacjentka lat 78 po zawale lewej półkuli mózgu
 


Rozpoznanie*:
Nagrodę w postaci książki ufundowanej przez wydawnictwo Medipage - spośród prawidłowych odpowiedzi - wylosował(a) dr


Dane zgłaszającego odpowiedź
Imię *:
Nazwisko *:
Adres poczty elektronicznej *:
 
Przystępując do quizu wyrażam zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz do przekazania moich danych sponsorowi nagrody w przypadku, gdy zostanę laureatem edycji, w której biorę udział. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Radiologicznego Quizu z nagrodami.
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Partnerzy
   
 

Copyright © 2016