Quiz - rozwiązaniaPrzypadek 14

Partnerzy
 
 

4-letnia dziewczynka przyjęta do Kliniki Neurologii Rozwojowej z powodu wystąpienia niedowładu prawostronnego
 


Rozpoznanie*:
Przystępując do quizu wyrażam zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz do przekazania moich danych sponsorowi nagrody w przypadku, gdy zostanę laureatem edycji, w której biorę udział.


Dane zgłaszającego odpowiedź
Imię *:
Nazwisko *:
Adres poczty elektronicznej *:
 
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Partnerzy
   
 

Copyright © 2016