Quiz - rozwiązaniaPrzypadek 19

Partnerzy
 
 

Kobieta 56 letnia. Od wielu lat zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Ostatnio nasiliły się zaniki pamięci. Wykonano badanie TK bez środka kontrastowego.
 


Rozpoznanie*:


Dane zgłaszającego odpowiedź
Imię *:
Nazwisko *:
Adres poczty elektronicznej *:
 
Przystępując do quizu wyrażam zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz do przekazania moich danych sponsorowi nagrody w przypadku, gdy zostanę laureatem edycji, w której biorę udział. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Radiologicznego Quizu z nagrodami.
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Partnerzy
   
 

Copyright © 2016