Strona główna » » Zebranie wyborcze Oddziału Mazowieckiego

Zebranie wyborcze Oddziału Mazowieckiego

A+ A-
 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie Mazowieckiego Oddziału PLTR, które odbędzie się 14 marca 2019 (czwartek) w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 54/56 w Warszawie w sali wykładowej "CNS lab" (wjazd na parking WIML od ul. Elbląskiej) o godzinie 18.00.

 

Zebranie to jest też zebraniem wyborczym – będą wybieranie nowe władze Oddziału i kandydaci na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Oddziału.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrótacyjnej.
 3. Sprawozdanie merytoryczne (przedstawia Przewodniczący Oddziału) i finansowe (Przedstawia Skarbnik Oddziału) za upływającą kadencję.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału zakończone wnioskiem o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres upływającej kadencji.
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego z upływającej kadencji.
 6. W przypadku pozytywnych rezultatów obu głosowań głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
 7. Wybór Przewodniczącego Oddziału na okres najbliższej kadencji.
 8. Wybór członków Zarządu Oddziału na okres najbliższej kadencji.
 9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres najbliższej kadencji.
 10. Wybór Delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów PLTR.
 11. Wybór osób do nadania Dyplomu Uznania PLTR.
 12. Sprawy inne.

Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku kworum podczas I terminu zebrania, drugi termin odbędzie się po 30 minutach, o 18:30, w tej przerwie będzie program naukowy.

 

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho z Zarządem Mazowieckiego Oddziału PLTR 

 

 
 

Copyright © 2016