Strona główna » » Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

A+ A-
 

W dniu 21 lutego, podczas Walnego Zebrania, ustępujący zarząd złożył na ręce Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swej działalności w kończącej się kadencji. 

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Zarządowi absolutorium wyłoniono w tajnym głosowaniu nowe władze Oddziału:

Przewodniczącym został dr Piotr Obtułowicz, a jego zastępcą dr Anna Grochowska. Na skarbnika Oddziału wybrano dr Bartłomieja Łasochę, a na sekretarza dr Macieja Wiernika.

Komisję Rewizyjną utworzą dr Magdalena Misa, która objęła rolę przewodniczącego Komisji, dr Bożena Kowalczyk i dr Katarzyna Raźna - Kołaczyk.

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za pracę, którą dla Środowiska wykonuje, a nowo wybranemu życzymy sukcesów i wytrwałości.

 

 
 

Copyright © 2016