Strona główna » Aktualności » Zalecenie w sprawie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu środków kontrastowych na bazie gadolinu

Zalecenie w sprawie zawieszenia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu środków kontrastowych na bazie gadolinu

A+ A-
 

10 marca 2017 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił zawieszenie w Unii Europejskiej pozwoleń na dopuszczenie do obrotu czterech liniowych środków kontrastowych opartych na gadolinie (GBCA):

  1. Gadobenic acid, marketed as MultiHance by Bracco Diagnostics Inc.
  2. Gadodiamide, marketed as Omniscan by GE Healthcare
  3. Gadopentetic acid, marketed as Magnevist by Bayer HealthCare Pharmaceuticals
  4. Gadoversetamide, marketed as OptiMARK by Mallinckrodt Inc. (Guerbet)

 

Ze względu na dowody gromadzenia gadolinu w mózgu i obawy z tym związane.

 

Pełny tekst stanowiska Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) of the European Medicines Agency (EMA):

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Gadolinium-containing_contrast_agents/human_referral_prac_000056.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

 

 

 

 
 

Copyright © 2016