Strona główna » Aktualności » Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników kursów 2018 w Kielcach

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników kursów 2018 w Kielcach

A+ A-
 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników kursów 2018 w Kielcach:

  • Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego (system modułowy) / Diagnostyka układu kostnego (system dotychczasowy), 23-24.03.2018 w Kielcach
  • Neuroradiologia (system modułowy) / Ośrodkowy układ nerwowy (system dotychczasowy), 19-20.10.2018 w Kielcach

 

W części ogólnej zapytano o użyteczność przekazanej wiedzy, jakość organizacji kursu, a także o określenie czy – według uczestników – w programie były tematy niepotrzebne. Wyniki odpowiedzi na dwa pierwsze pytania oceniają organizatorów (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym). Oceny są bardzo wysokie – ok. 90% db (4) + bdb (5), w tym ok. 50% najwyższa ocena (5). Brak przy tym ocen niedostatecznych (1). W przypadku pytania trzeciego ocenia się programy kursów w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Odpowiedzi na to pytanie wraz z szczegółowymi opiniami zostały przesłane do Członków Zarządu Głównego PLTR oraz Konsultanta Krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej. Wyniki przedstawiono na rycinach.

 

W części szczegółowej oceniano poszczególnych wykładowców. W przypadku obu kursów oceniono użyteczność przekazanej wiedzy, sposób prezentacji oraz punktualność wykładowców. Podane wartości odnoszą się do najwyższej oceny tzn. 5 (bdb) – wyszczególniono wartości odsetek dla oceny bdb jakie uzyskali poszczególni wykładowcy; od minimum do maksimum. Brak było ocen niedostatecznych.

 

 

Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego (system modułowy)  Diagnostyka układu kostnego (system dotychczasowy)

23-24.03.2018 w Kielcach

Neuroradiologia (system modułowy)

 Ośrodkowy układ nerwowy (system dotychczasowy)

19-20.10.2018 w Kielcach

Użyteczność wiedzy

61,97% - 76,06%

71,22% - 80,98%

Sposób prezentacji

54,42% - 72,08%

63,90% - 79,56%

Punktualność

65,72% - 79,86%

80,98% - 99,02%

 

Podsumowując, oba kursy zostały ocenione bardzo wysoko przez uczestników.

 

 

 
 

Copyright © 2016