Strona główna » Aktualności » Wykaz czasopism wg. MNiSW do ewaluacji jakości działalności naukowej

Wykaz czasopism wg. MNiSW do ewaluacji jakości działalności naukowej

A+ A-
 

Polish Journal of Radiology znalazł się na tej liście z punktacją 40 pk.

 

Dla wyjaśnienia

W skład nowej listy wchodzą: 

1.

Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowej bazie:

– Scopus

– Web of Science (Core Collection):

*Science Citation Index Expanded,

*Social Sciences Citation Index,

*Arts & Humanities Citation Index,

*Emerging Sources Citation Index.

2.

Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

3.

Czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie  ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane (przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych) za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne.

4.

Czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.

 

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639). Stanowi to wzrost o ponad 61 proc. w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 roku. Poprzedni wykaz obejmował jedynie 19 014 tytułów.

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.07.2019  - pełna lista

 

 
 

Copyright © 2016