Strona główna » Wybory Władz PLTR

Wybory Władz PLTR

A+ A-
 

Szanowni Państwo,

 

 W dniu 23. 04. 2019.w czasie zebrania Zarządu Głównego PLTR, postanowiono zmienić wymogi formalne dotyczące kandydowania do władz PLTR (na lata 2019-2022). Obecne wymogi są następujące:

 

Kandydat na stanowisko Prezesa PLTR:

- w okresie 30-60 dni przez Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa (5.06.2019 w Gdańsku) ma złożyć (1) CV – Załącznik A oraz (2) Oświadczenie – Załącznik B

 

 Kandydat na stanowisko członka Zarządu Głównego PLTR:

- w okresie 30-60 dni przez Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa (5.06.2019 w Gdańsku) ma złożyć (1) Oświadczenie – Załącznik C

 

 Kandydaci na stanowiska członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego

- nie są zobowiązani do wcześniejszego składania żadnych dokumentów. Kandydatury do GKR i GSK mogą być zgłaszane podczas Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa (5.06.2019 w Gdańsku).

 

Zgłoszenia wraz z załącznikami można przesyłać na adres mailowy:  sekretariat.pltr@gmail.com 

 

 

 

Załącznik A - wzór CV

Załącznik B - Oświadczenie kandydata na stanowisko Prezesa ZG PLTR

Załącznik C - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka ZG PLTR

Załącznik D - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej PLTR

Załącznik E - Oświadczenie kandydata na stanowisko Człnka Sądu Koleżeńskiego

 

 
 

Copyright © 2016