Strona główna » Wybory Władz PLTR

Wybory Władz PLTR

A+ A-
 

Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Główny w dniu 3.08.2016, aby kandydować do władz PLTR (Prezes, członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnej, przewodniczący i członkowie Sądu koleżeńskiego) każdy kandydat winien złożyć CV (Załącznik A) oraz oświadczenie (odpowiedni załącznik w zależności od funcji na którą się kandyduje). Oba, podpisane, dokumenty winny być przesłane do Sekretariatu Zarządu Głównego PLTR (Zarząd Główny PLTR / Katedra Radiologii UJ CM, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków). Dokumenty powinny być przesłane w terminie 60-30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów czyli w okresie 4.04-6.05.2019. Po tym terminie zgłoszenia nie będą akceptowane.

 

Dokumenty te zostaną przesłane (po zdigitalizowaniu) do delegatów na Walne Zebranie PLTR.

 

 

Załącznik A - wzór CV

Załącznik B - Oświadczenie kandydata na stanowisko Prezesa ZG PLTR

Załącznik C - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka ZG PLTR

Załącznik D - Oświadczenie kandydata na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej PLTR

Załącznik E - Oświadczenie kandydata na stanowisko Człnka Sądu Koleżeńskiego

 

 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016