Strona główna » Władze

Władze

A+ A-
 

W wyniku wyborów w dniu 05 czerwca 2019 ustalono skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na lata 2019-2022

 

ZARZĄD  GŁÓWNY

 

PREZES

 

 

Prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

 

 

 

Zakład Radiologii I

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. (22) 546 22 80, fax (22) 546 23 07

e-mail: acieszanowski@coi.plandrzej.cieszanowski@wum.edu.pl

V-ce Przes

 

Prof. dr hab. med. Agata Majos

 

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej,

Wydział Wojskowo-Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 25, 192 - 213 Łódź

tel. (42) 201 42 02

e-mail: agata.majos@umed.lodz.pl

V-ce Przes

 

Prof. dr hab. med. Katarzyna Katulska

Zakład Neuroradiologii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel./fax (61) 861 60 08, (61) 869 13 08

e-mail: katarzyna_katulska@op.pl

 

SEKRETARZ

 

Dr n.med. Joanna Podgórska

 

 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

e-mail: jpodgo@gmail.com

SKARBNIK

 

dr n. med. Leopold Bakoń

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

e-mail: leopoldbakon@gmail.com

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. med. Jan Baron

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medyczny  w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel.  (32) 789 47 51, fax (32) 789 47 53
e-mail: janb@onet.pl

Prof. dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

 Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a, 01-2011 Warszawa 

tel. (22) 327 71 56 

e-mail: zaklad.rtg@imid.med.pl

Dr n. med. Andrzej Górecki 

Zakład  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław

tel.(16) 624 50 80

e-mail: agorecki@mp.pl

Dr n. med. Wiesław Guz

Katedra Elektroradiologii 

Wydzaił Medyczny 

Uniwersytet Rzeszowski 

e-mail: wguz@op.pl  

Prof. dr hab. med. Elżbieta Jurkiewicz

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. (22) 815 12 74, fax (22) 815 12 76
e-mail: diagnostyka.obrazowa@czd.pl; e.jurkiewicz@czd.pl

Prof. dr hab. med. Witold Krupski

II Zakład Radiologii Lekarskiej UMSPSK Nr 1

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel./fax (81) 532 10 84

e-mail: witold.krupski@umlub.pl 

Dr hab. med. Joanna Pieńkowska

II Zakład Radiologii 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

e-mail: jpienkowska@gumed.edu.pl 

Prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuraradiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 16 60, fax (71) 733 16 89
e-mail: marek.sasiadek@umed.wroc.pl

Prof. dr hab. med. Zbigniew Serafin

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 
Szpital Uniwersytecki nr 1 
ul. C. Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz 
tel. (52) 585 46 80, tel./fax (52) 585 40 50 
e-mail: serafin@cm.umk.pl

 


 

Zarząd Główny posiada swój Sekretariat - kontakt:

 

Zakład Radiologii I

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. (22) 546 22 80, fax (22) 546 23 07 

email: sekretariat.pltr@gmail.com


 

KOMISJA REWIZYJNA

 

dr med. Mariusz Furmanek
prof. dr hab. med. Barbara Bobek-Bilewicz
prof. dr hab. med. Urszula Zaleska Dorobisz
dr hab. med. Wadim Wojciechowski 

 

 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

prof. dr hab. med. Urszula Łebkowska
prof. dr hab. med. Ewa Kluczewska
prof. dr hab. med. Ryszard Pacho
dr hab. med. Jacek Janica
prof. dr hab. med. Ludomir Stefanczyk
 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016