Strona główna » Władze

Władze

A+ A-
 

W wyniku wyborów w dniu 01 czerwca 2016 ustalono skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na lata 2016-2019

 

ZARZĄD  GŁÓWNY

 

PREZES

 

 

Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik

 

 

 

Katedra i Zakład Radiologii

Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel. (12) 424 77 61, fax (12) 424 73 91
e-mail: aurbanik@mp.pl

CV

V-CE PREZES
ds. organizacyjnych

 

Prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

Zakład Radiologii I

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. (22) 546 22 80, fax (22) 546 23 07

e-mail: acieszanowski@coi.plandrzej.cieszanowski@wum.edu.pl

 

V-CE PREZES
ds. międzynarodowych

 

Dr hab. med. Marek Stajgis

II Zakład Radiologii Ogólnej
Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. (61) 861 60 08,  605 268 626
e-mail: stajgis@gmail.com

 

SEKRETARZ

 

Dr med. Amira Bryll

Katedra i Zakład Radiologii

Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel. (12) 424 77 61, fax (12) 424 73 91
e-mail: amira.bryll@wp.pl, sekretarz.pltr@gmail.com

 

SKARBNIK

 

Dr hab. med. Elżbieta Łuczyńska

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

tel. (12) 634 82 59

e-mail: ela.luczynska@op.pl, skarbnik.pltr@gmail.com

 

 

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. med. Jan Baron

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medyczny  w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel.  (32) 789 47 51, fax (32) 789 47 53
e-mail: janb@onet.pl

 

Dr hab. med. Jerzy Garcarek

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel. (71) 733 16 44, (71) 733 16 45

e-mail: jgarcarek@interia.pl

 

Dr hab. med. Elżbieta Jurkiewicz

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. (22) 815 12 74, fax (22) 815 12 76
e-mail: diagnostyka.obrazowa@czd.pl; e.jurkiewicz@czd.pl

 

Prof. dr hab. med. Katarzyna Katulska

Zakład Neuroradiologii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel./fax (61) 861 60 08, (61) 869 13 08

e-mail: katarzyna_katulska@op.pl

 

Prof. dr hab. med. Urszula Łebkowska

Zakład Radiologii Uniwersytetu Medycznego
ul. M.C.Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok
tel. (85) 746 82 18, fax (85) 746 88 21
email: ursleb@o2.pl

 

Prof. dr hab. med. Agata Majos

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej,

Wydział Wojskowo-Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 25, 192 - 213 Łódź

tel. (42) 201 42 02

e-mail: agata.majos@umed.lodz.pl

 

Prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek

Past President

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuraradiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 16 60, fax (71) 733 16 89
e-mail: marek.sasiadek@umed.wroc.pl

 

Prof. dr hab. med. Jerzy Walecki

Zakład Radiologii
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ul. Wołoska 135, 02-507 Warszawa
tel/fax (022) 602 15 60
e-mail: jerzywalecki@o2.pl, rtg@cskmswia.pl

 

Dr med. Wojciech Wawrzynek

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 62, 41- 940 Piekary Sląskie

tel (32) 393 41 30

e-mail: ww69@wp.pl

 

 


 

Zarząd Główny posiada swój Sekretariat - kontakt:


mgr Małgorzata Tomera

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Katedra i Zakład Radiologii Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel./fax 12 424 74 94, email: sekretariat.pltr@gmail.com, radiologia@su.krakow.pl


 

KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCY

 

Dr med. Jan Świątkowski

 

 

Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. Prof. Witolda Zawadowskiego w Warszawie

ul. Waryńskiego 9, 00-655 Warszawa

tel. (22) 625 15 90, (22) 621 23 49

e-mail: jswiat@wp.pl

 

 

CZŁONKOWIE

 

Dr med. Anna Chodorowska

Affidea

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

tel. (22) 441 11 11, fax (71) 332 44 67

e-mail: a.m.chodorowska@gmail.com

 

Prof. dr hab. med. Ryszard Pacho

II Zakład Radiologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
tel. (22) 599 23 00, fax (22) 599 23 02

e-mail: ryszard.pacho@wum.edu.pl

 

Dr hab. Zbigniew Serafin

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Szpital Uniwersytecki nr 1
ul. C. Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz
tel. (52) 585 46 80, tel./fax (52) 585 40 50
e-mail: serafin@cm.umk.pl

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

PRZEWODNICZĄCY

 

Prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński

 

 

II Zakład Radiologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
tel. (22) 599 23 00, fax (22) 599 23 02
e-mail: olgierd.rowinski@wum.edu.pl

 

CZŁONKOWIE

 

 

Prof. dr hab. med. Witold Krupski

II Zakład Radiologii Lekarskiej UMSPSK Nr 1

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel./fax (81) 532 10 84

e-mail: witold.krupski@umlub.pl

 

 Dr med. Edyta Maj

 

II Zakład Radiologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
tel. (22) 599 23 00, fax (22) 599 23 02
e-mail: edyta.maj@wum.edu.pl 

 

Prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

tel/fax (42) 678 67 34

e-mail: stefanczyk_l@wp.pl

 

Dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 68, 50-369 Wrocław

tel. (71) 784 26 51, fax (71) 327 09 69

e-mail: zro@spsk1.com.pl, urszula.zaleska-dorobisz@umed.wroc.pl

 


 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016