Strona główna » Aktualności » Wdrażanie Dyrektyw UE w sektorze medycznym (spotkanie w Brukseli)

Wdrażanie Dyrektyw UE w sektorze medycznym (spotkanie w Brukseli)

A+ A-
 

W dniu 6 czerwca 2018, w Brukseli, posłowie do Parlamentu Europejskiego, urzędnicy Komisji Europejskiej oraz zainteresowane podmioty z sektora zdrowia omawiali znaczenie skutecznego wdrażania polityki zdrowotnej w państwach członkowskich. Inicjatorami i zapraszającymi na to spotkanie byli dr Biljana Borzana (poseł do Parlamentu Europejskiego) oraz European Society of Radiology.

 

Prezenterzy przedstawili szereg kluczowych sugestii, w jaki sposób można osiągnąć lepszą współpracę wewnętrzną i międzyinstytucjonalną w UE, kładąc większy nacisk na głos pacjentów i proaktywne zaangażowanie zainteresowanych stron. Stwierdzono, że na sektor medyczny ma wpływ szereg ważnych inicjatyw regulacyjnych i politycznych podjętych w ostatnich latach, w tym akty prawne UE, takie jak dyrektywa w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa (BBS) i rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR), oraz kompleksowy jednolity rynek cyfrowy UE. Teraz nadszedł czas, aby zapewnić wdrażanie tych środków, w celu zapewnienia najlepszej możliwej opieki nad pacjentami. Dotyczy to także wrażania Dyrektywy Rady UE 2013/59/EURATOM (normy ochrony przed promieniowaniem jonizującym).  

 

Zdaniem dr Borzany: "różnorodność europejskich systemów opieki zdrowotnej jest ogromną siłą, ale potrzebujemy wspólnych standardów, aby poprawić jakość świadczeń dla pacjentów, chronić ich prawa do transgranicznej opieki i zwiększyć mobilność pracowników służby zdrowia”.

Ważnym głosem było wystąpienia prof. Paula Parizela z ESR, który, reprezentując 75000 członków środowiska radiologicznego,  stwierdził między innymi:

"Nasze Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby dostarczać swoim członkom informacji i narzędzi umożliwiających przestrzeganie przepisów, wdrażanie najlepszych praktyk i dalsze stosowanie innowacji technologicznych i naukowych w zapewnianiu opieki nad pacjentem.

 

Racjonalne korzystanie z obrazowania medycznego stanowi klucz do opieki zdrowotnej opartej na wartości, poprawiającej życie pacjentów i oszczędzającej pieniądze. Obrazowanie medyczne to dyscyplina, łącząca się z prawie wszystkimi innymi dziedzinami medycyny, zapewniająca podstawę prawidłowej diagnozy i wytyczającą ścieżkę w kierunku najbardziej odpowiedniego leczenia i obserwacji pacjentów. Jako lekarze, naszym zadaniem jest ocenianie każdego środka pod kątem jego wpływu na pacjentów: czy ta regulacja pozwoli nam zapewnić lepszą opiekę? Czy przyjęcie tego oprogramowania prowadzi do lepszych wyników leczenia pacjentów? Dzielenie się najlepszymi praktykami jest kluczową funkcją profesjonalnego społeczeństwa, a przekazywanie wiedzy o tym, co działa, a co nie, w procesie kształtowania polityki, może pomóc stworzyć dobre podłoże dla ciągłej innowacji na rzecz pacjentów".

 

Prof. Parizel zadeklarował także, że:

„ESR z zadowoleniem przyjmuje silniejsze ukierunkowanie UE na wdrażanie nowych przepisów. W końcu najbardziej dopracowane prawo lub koncepcja dobrej woli, nie przyniesie pożądanego efektu, jeśli nie zostanie właściwie wdrożona. Tworzenie polityki nie kończy się na opublikowaniu nowego rozporządzenia w dzienniku urzędowym UE. Pod pewnymi względami współpraca między pacjentami, profesjonalistami i przemysłem we współpracy z ustawodawcami i decydentami politycznymi ma największą wartość dodaną, ponieważ polityka przekłada się z papieru na rzeczywistość”

Ze strony Polski, w debacie brał udział dr Andrzej Ryś jeden z dyrektorów w departamencie dyrekcji generalnej zdrowia i ochrony konsumentów w Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za sprawy zdrowia publicznego, przy tym lekarz-radiolog.

 

 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016