Strona główna » System specjalizacji

System specjalizacji

A+ A-
 

PROGRAM SPECJALIZACJI - RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

* stary tryb

* nowy tryb (modułowy)

 

 

EDUKACJA

SZKOŁA RADIOLOGII

Cykl kursów, organizowanych przez PLTR, obejmujących podstawy programu specjalizacyjnego
Informacje szczegółowe: www.szkolaradiologii.pl

 

RADIOLOGICZNA PLATFORMA EDUKACYJNA (EDURADIOLOGIA)

Celem Eduradiologia jest poszerzenie wiedzy z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej wśród lekarzy odbywających specjalizację z tej dziedziny. Wykłady prowadzone są on-line zgodnie z wcześniej ustalonym programem.

Informacje szczegółowe: www.eduradiologia.pl

 

CMKP - KURSY

stary tryb

nowy tryb (modułowy)

 

 

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

 

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY  - www.cem.edu.pl

 

Sesja egzaminacyjna - wiosna 2019

I etap (ogólnopolski egzamin testowy) - w Warszawie w dniu 23 marca.

II etap (egzamin praktyczny) - w wybranych akademickich ośrodkach radiologicznych w dniu 6 kwietnia.

 

 

 

 

 

Nowelizacja przepisów regulujących kształcenie specjalizacyjne

 

WYNIKI EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH


 

EUROPEJSKI EGZAMIN SPECJALIZACYJNY (EDiR)

 

European Society of Radiology (ESR) wprowadziło egzamin w celu uzyskania European Diploma in Radiology (EDiR). Dzięki staraniom Zarządu Głównego PLTR, zdanie EDiR jest równoważne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu radiologia-diagnostyka obrazowa. Szczegółowe informacje dotyczące EDiR znajdują się na stronie www.myesr.org natomiast dotyczące procedur związanych z uznaniem przez Centrum Egzaminów Medycznych na stronie www.cem.edu.pl.

Poniżej komunikat z wykazem dokumentów jakie należy złożyć po zdanym EDiR w celu uzyskania dyplomu specjalizacyjnego.

EDiR – Dyplom specjalizacyjny

Aby uzyskać certyfikat PLTR należy przesłać do sekretarza ZG PLTR (sekretariat.pltr@gmail.com) skan dyplomu EDiR, numer prawa wykonywania zawodu, adres pocztowy na który ma zostać przesłany listownie certyfikat.

 

LINKI

 

Ministerstwo Zdrowia

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Egzaminów Medycznych

Europejska Szkoła Radiologii (ESOR)

Forum młodych radiologów w ramach Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego

 

 
 

Copyright © 2016