Strona główna » System specjalizacji

System specjalizacji

A+ A-
 

SYSTEM SPECJALIZACJI


RADIOLOGIA - DIAGNOSTYKA OBRAZOWA


EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

 

Sesja egzaminacyjna - wiosna 2017

I etap (ogólnopolski egzamin testowy) - w Warszawie w dniu 18 marca.

II etap (egzamin praktyczny) - w wybranych akademickich ośrodkach radiologicznych w dniu 8 kwietnia.

 

 

WYNIKI EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH

 

PROGRAM SPECJALIZACYJNY

* stary tryb

* nowy tryb (modułowy)

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:


SZKOŁA RADIOLOGII

Cykl kursów, organizowanych przez PLTR, obejmujących podstawy programu specjalizacyjnego
Informacje szczegółowe: www.szkolaradiologii.pl
 

EUROPEAN DIPLOMA in RADIOLOGY (EDiR)

European Society of Radiology (ESR) wprowadziło egzamin w celu uzyskania European Diploma in Radiology (EDiR). Dzięki staraniom Zarządu Głównego PLTR, zdanie EDiR jest równoważne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu radiologia-diagnostyka obrazowa. Szczegółowe informacje dotyczące EDiR znajdują się na stronie www.myesr.org natomiast dotyczące procedur związanych z uznaniem przez Centrum Egzaminów Medycznych na stronie www.cem.edu.pl.

Poniżej komunikat z wykazem dokumentów jakie należy złożyć po zdanym EDiR w celu uzyskania dyplomu specjalizacyjnego.

EDiR – Dyplom specjalizacyjny

Aby uzyskać certyfikat PLTR należy przesłać do sekretarza ZG PLTR skan dyplomu EDiR, numer prawa wykonywania zawodu, adres pocztowy na który ma zostać przesłany listownie certyfikat.

 

LINKI

LINKI EDUKACYJNE

http://cmkp.edu.pl/ - kursy akredytowane przez CMKP

http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training/esor/esor_activities.htm - strona Europejskiej Szkoły Radiologii (ESOR)

http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training/radiology_trainees_forum.htm - Forum młodych radiologów w ramach Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego

 

 
Logo Bracco
 

Copyright © 2016