Strona główna » Aktualności » Sprawa powołania stałego sekretariatu PLTR i zakup lokalu

Sprawa powołania stałego sekretariatu PLTR i zakup lokalu

A+ A-
 

W dniu 25 września 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, które podjęło uchwałę o powołaniu stałego sekretariatu PLTR a także o zakupie w tym celu lokalu.

Decyzja ta podyktowana jest potrzebą istotnego usprawnienia pracy sekretariatu PLTR, poprawy bieżącej obsługi członków Towarzystwa i jego partnerów.

 

Zgodnie z § 25 ust. 9 Statutu PLTR: „Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa należy m. in.: podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Towarzystwa. W związku z tym, decyzja o zakupie lokalu przeznaczonego na stały Sekretariat PLTR powinna zostać poddana pod głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa.

 

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Główny PLTR przyjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa w dniu 17 października 2019 r

 

 
 

Copyright © 2016