Strona główna » Regulamin konkursu - Radiologiczny Quiz z nagrodami

Regulamin konkursu - Radiologiczny Quiz z nagrodami

A+ A-
 

 

 1. Radiologiczny Quiz z nagrodami to konkurs organizowany w formie cyklicznych edycji (jeden raz w miesiącu za wyjątkiem okresu wakacyjnego) na stronie polradiologia.org/konkurs publikowany jest radiologiczny przypadek medyczny.
 2. Konkurs kierowany jest do lekarzy radiologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.
 3. Dla laureatów kolejnych cyklicznych edycji Quizu przewidziana jest nagroda ufundowana przez partnera Quizu Wydawnictwo Medyczne Medimage. Dla laureata rocznej edycji przewidziana jest nagroda fundowana przez partnera Quizu Akademię Siemens Healthineers.
 4. Przystępując do Quizu Uczestnik podaje rozpoznanie do opublikowanego przypadku medycznego oraz swoje dane (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej) w elektronicznym formularzu zamieszczonym na stronie konkursu.
 5. W każdej cyklicznej edycji Quizu Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każde kolejne zgłoszenie będzie traktowane jako błędna odpowiedz.
 6. Po zakończeniu okresu, w którym był publikowany przypadek komisja weryfikuje poprawność przesłanych odpowiedzi. Spośród prawidłowych odpowiedzi losuje zwycięzcę cyklicznej edycji Quizu.
 7. Zwycięzca cyklicznej edycji Quizu jest powiadamiany drogą elektroniczną i proszony o podanie adresu pocztowego, na który ma zostać przesłana nagroda.
 8. Sponsorem nagród dla laureatów cyklicznych edycji Quizu jest Wydawnictwo Medyczne MediPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-535, ul. Łowicka 51/20.
 9. Dodatkowo po zakończeniu roku kalendarzowego komisja sporządza zestawienie wszystkich autorów prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich cyklicznych edycji Quizu z danego roku kalendarzowego i weryfikuje która z osób podała największą liczbę prawidłowych odpowiedzi.
 10. Osoba z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi dodatkowo otrzymuje nagrodę od partnera Radiologicznego Quizu z nagrodami w postaci bezpłatnego udziału w wybranym Mistrzowskim kursie diagnostycznym organizowany przez Akademię Siemens Healthineers. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba uzyska maksymalną liczbą prawidłowych odpowiedzi. Komisja przeprowadzi losowanie zwycięzcy edycji rocznej.
 11. Laureat rocznej edycji Quizu zostanie powiadomiony elektronicznie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 12. Uczestnik konkursu przystępując do Quizu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz do przekazania swoich danych sponsorowi nagrody w przypadku gdy jest laureatem edycji lub laureatem nagrody rocznej.
 13. Uczestnik Quizu ma prawo do wnioskowania o usunięcie jego zgłoszenia z listy osób biorących udział z edycjach konkursu. W takiej sytuacji zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 14. Dane uczestników Quizu nie są i nie będą nigdzie publikowane ani udostępniane za wyjątkiem informacji o laureatach cyklicznych edycji konkursu, które są zamieszczane na stronie Quizu i przekazywane partnerom Quizu w celu dystrybucji nagród.
 15. Ze względu na specyfikę przetwarzanych danych, a w szczególności odpowiedzi na pytania konkursu nie jest możliwe udostępnienie korekty przesłanych informacji.
 16. Administratorem danych jest Fundacja Polradiologia z siedzibą w Zielonkach 32-087, ul. Bzowa 31, REGON: 364921034, NIP: 5130245777, KRS: 0000627330.
 

 
 

Copyright © 2016