Strona główna » Redakcja PJR

Redakcja PJR

A+ A-
 

Redaktor naczelny

 Marek Sąsiadek (Wrocław)

 

Zastępca redaktora naczelnego

Zbigniew Serafin (Bydgoszcz)

 

Sekretarz redakcji

Katarzyna Katulska (Poznań)

 

 

 

Rada naukowa

Jan Baron (Katowice, Poland), Monika Bekiesińska-Figatowska (Warszawa),  Andrzej Cieszanowski (Warszawa, Poland), Wojciech Ćwikiel (Lund, Sweden), Aleksander Falkowski (Szczecin, Poland), Jerzy Garcarek (Wrocław, Poland),  Bożena Góraj (Nijmegen, Netherlands),  Marek Gołębiowski (Warszawa, Poland), Paweł Grieb (Warszawa, Poland), Tomasz Jargiełło (Lublin, Poland), Elżbieta Jurkiewicz (Warszawa, Poland), Urszula Łebkowska (Białystok, Poland), Katarzyna J. Macura (Baltimore, USA), Agata Majos (Łódź, Poland), Grzegorz Małek (Warszawa, Poland), Paul Parizel (Antwerp, Belgium), Wojciech Poncyljusz (Szczecin, Poland), Charles Romanowski (Sheffield, UK), Olgierd Rowiński (Warszawa, Poland), Marek Stajgis (Poznań, Poland), Michał Studniarek (Gdańsk, Poland), Małgorzata Szczerbo-Trojanowska (Lublin, Poland), Majda Thurnher (Wien, Austria), Andrzej Urbanik (Kraków, Poland), Anna Walecka (Szczecin, Poland), Jerzy Walecki (Warszawa, Poland), Urszula Zaleska-Dorobisz (Wrocław, Poland)

 

Adres redakcji

Prof. dr hab med. Marek Sąsiadek

Redaktor Naczelny Polish Journal of Radiology

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuraradiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 16 60, fax (71) 733 16 89
e-mail: pjr.submissions@gmail.com

 

 

Wydawca

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że PLTR, w porozumieniu z redakcją Polish Journal of Radiology, zawarł umowę z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku na odpłatne udzielanie licencji na recenzowane artykuły opublikowane w Polish Journal of Radiology, w ramach projektu "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku" nr POIG.02.03.02-00-038/09 w ramach Priorytetu 2., Działania 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dzięki umowie PLTR otrzymuje środki finansowe z projektu za licencje na artykuły w kolejnych numerach PJR, a równocześnie artykuły z PJR umieszczane są w specjalnej elektronicznej bibliotece, co daje szanse na dotarcie treści tych artykułów do szerszego grona czytelników.

 

 
 

Copyright © 2016