Strona główna » Aktualności » Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

A+ A-
 

ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MIMINAMLNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMUPTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW BADAŃ TK I MR

 

ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Lp.

Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

1

87.030

TK głowy bez środka kontrastującego

1. Personel:

1) lekarz

lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

albo  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;

- oznacza to bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Nadzorujący odpowiada za kwestie proceduralne, działania i wyniki

 

2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

3) pielęgniarka.

 

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Aparat spiralny o czasie najkrótszego skanu dla 360° maksimum 1,0 s i wartości MTF 50% minimum 5 pl/cm w płaszczyźnie XY, z jednoczasową akwizycją co najmniej 16 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR, MIP, CTA i 3D
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur.
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego 

2

87.031

TK głowy bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

3

87.049

TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym

4

87.036

TK szyi bez środka kontrastującego

5

87.037

TK szyi bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

6

87.410

TK klatki piersiowej bez środka kontrastującego

7

87.411

TK klatki piersiowej bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

8

88.010

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez  środka kontrastującego

9

88.011

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bezśrodka kontrastującego

i ze wzmocnieniem kontrastowym

10

88.301 

TK kończyny górnej bez środka kontrastującego

11

88.302 

TK kończyny górnej bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

12

88.303 

TK kończyny dolnej bez środka kontrastującego

13

88.304 

TK kończyny dolnej bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

14

88.383

TK kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastującego

15

88.384

TK kręgosłupa szyjnego bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

16

88.385

TK kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastującego

17

88.386

TK kręgosłupa piersiowego bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

18

88.387

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez środka kontrastującego

19

88.388

TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez środka kontrastującego

i ze wzmocnieniem kontrastowym

 

Lp.

Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

20

87.032

TK głowy bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

1. Personel:

1) lekarz

ekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

albo  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;

- oznacza to bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Nadzorujący odpowiada za kwestie proceduralne, działania i wyniki

 

2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

3)  pielęgniarka.

 

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Aparat o najkrótszym czasie skanu dla 360° maksimum 0,75 s i wartości MTF 50% minimum 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY, z jednoczasową akwizycją co najmniej 16 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory  i o średnicy otworu gantry minimum 70 cm
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR, MIP, CTA i 3D
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur (w tym wirtualna kolonoskopia i analiza naczyniowa)
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego

3. Pozostałe wymagania:

 • Lp 25 – nie obejmuje: głowy;
 • Lp 26 – nie obejmuje: tętnic wieńcowych;
 • Lp 29 – wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii klasycznej.
 • Lp. 31 – obejmuje: pacjentów po zabiegach koronoplastyki lub wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.

21

87.038

TK szyi bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

22

87.412

TK klatki piersiowej bez środka kontrastującego i  co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

23

88.012

TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

24

87.033

TK tętnic głowy i szyi

25

88.389

Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym

26

87.415

TK tętnic klatki piersiowej  (w tym aorta)

27

88.013

TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)

28

88.381

TK tętnic kończyn

29

88.305

TK – wirtualna kolonoskopia 

         

 

 

Lp.

Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

30

87.421

Tomografia komputerowa serca – badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego

1. Personel:

1) lekarz

 • lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

  albo  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;

  - oznacza to bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Nadzorujący odpowiada za kwestie proceduralne, działania i wyniki

   

2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

3) pielęgniarka.

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • Aparat o czasie skanu dla 360° maksimum 0,4 s i wartości MTF 50% minimum 10,0 pl/cm w płaszczyźnie XY, z jednoczasową akwizycją co najmniej 64 warstw przy jednym pełnym obrocie układu lampa rtg - detektory , o średnicy otworu gantry minimum 70cm
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie do rekonstrukcji MPR,  MIP, CTA i 3D
 • Akwizyca kardiologiczna - rozdzielczość czasowa nie gorsza niż 200 ms
 • Automatyczna modulacja dawki w zależności od obszaru skanowanego w płaszczyźnie XY i w osi Z
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur (w tym wirtualna kolonoskopia, analiza naczyniowa i analiza kardiologiczna)
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów

31

88.380

TK tętnic wieńcowych

 

ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Lp.

Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

1

88.900

MR głowy bez środka kontrastującego                                                     

1. Personel:

1) lekarz

lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

albo  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;

- oznacza to bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Nadzorujący odpowiada za kwestie proceduralne, działania i wyniki

 


2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

3) pielęgniarka.

 

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • W przypadku systemów zamkniętych:
  System MR z gradientami, slew-rate minimum 25 mT/m oraz 100 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 8, indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • W przypadku systemów otwartych:
  System MR z gradientami, slew-rate minimum 20 mT/m w każdym z kierunków X, Y i Z
 • W przypadku diagnostyki małych stawów dopuszcza się dedykowane do tego celu systemy MR (do badania małych stawów)
 • Zainstalowane i uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego

2

88.901

MR głowy bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

3

88.973

RM szyi bez środka kontrastującego

4

88.975

MR szyi bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

5

88.923

MR klatki piersiowej bez środka kontrastującego

6

88.924

MR klatki piersiowej bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

7

88.971

MR jamy brzusznej lub miednicy małej bez środka kontrastującego

8

88.976

MR jamy brzusznej lub miednicy małej bez środka kontrastującego i ze  wzmocnieniem kontrastowym

9

88.902

MR kończyny górnej bez środka kontrastującego

10

88.903

MR kończyny górnej bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

11

88.904

MR kończyny dolnej bez środka kontrastującego

12

88.905

MR kończyny dolnej bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym

13

88.931

MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez środka kontrastującego

14

88.936

MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym 

15

88.932

MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez środka kontrastującego

16

88.937

RM kręgosłupa lub  kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym 

17

88.933

MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez środka kontrastującego

18

88.938

MR kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym 

  

Lp.

Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

19

88.970

Spektroskopia – MR

1. Personel:

1)  lekarz

lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

albo  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;

- oznacza to bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Nadzorujący odpowiada za kwestie proceduralne, działania i wyniki

 

2) osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

 3) pielęgniarka.

 

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • System MR z gradientami, slew-rate minimum 25 mT/m oraz 100 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 8, indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • Zainstalowane oraz uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur oraz cewki dedykowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów

20

88.977

Angiografia bez kontrastu – MR  

21

88.978

Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym  – MR

22

88.979

Badanie bez środka kontrastującego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym    – MR

 

 

Lp.

Kod

ICD-9

Nazwa świadczenia

Warunki realizacji świadczeń

23

88.925

MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez środka kontrastującego

1. Personel:

1)  lekarz

lekarz  specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej

albo  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie: radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej zatrudnionego w tej samej pracowni;

- oznacza to bezpośredni nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej. Nadzorujący odpowiada za kwestie proceduralne, działania i wyniki

 

2)  osoba, która:

a.    rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elaktroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera,
lub

b.    ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,
lub

c.    ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog

3) fizyk lub fizyk medyczny, lub inżynier medyczny;

4) pielęgniarka.

 

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

 • System MR z gradientami, slew-rate minimum 35 mT/m oraz 180 mT/m/ms w każdym z kierunków X, Y i Z; liczba kanałów minimum 16 (również w cewkach), indukcja pola magnetycznego min. 1,5 T
 • Zainstalowane oraz uruchomione oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur oraz cewki dedykowane do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem dostosowanym do zakresu klinicznego wykonywanych procedur
 • Strzykawka automatyczna z dwoma niezależnymi torami podawania płynów

24

88.926

MR serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez środka kontrastującego i ze wzmocnieniem kontrastowym   

25

88.913

Badanie czynnościowe mózgu – MR

 

UWAGA: WPROWADZA SIĘ 3-LETNI OKRES DOSTOSOWAWCZY DLA PRACOWNI TK I MR NA PRZYSTOSOWANIE  DO POWYŻSZYCH KRYTERIÓW

 Dokument opracowali:

 Prof. dr hab. Jerzy Walecki

(PLTR, Konsultant Krajowy ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej)

(25.04.2014)

Dr hab. med. Jan Baron

(PLTR)

 Aktualizacja

Prof. dr hab. Andrzej Urbanik

(PLTR)

(14.10.2016)

Prof. dr hab. Marek Sąsiadek

(PLTR)

 

Mgr inż. Ryszard Kowski

(PLTR)

 

Dr hab. Robert Chrzan

(PLTR)

                                                               

 

 
Logo Bracco
 

Copyright © 2016