Strona główna » Polish Medical Society of Radiology

Polish Medical Society of Radiology

A+ A-
 

 

MANAGING BOARD (2019-2022)

 

PRESIDENT

Professor Andrzej Cieszanowski M.D.PhD

Zakład Radiologii I

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel. (22) 546 22 80, fax (22) 546 23 07

e-mail: acieszanowski@coi.pl,  andrzej.cieszanowski@wum.edu.pl

Vice-president

Prof. Agata Majos

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej,

Wydział Wojskowo-Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 25, 192 - 213 Łódź

tel. (42) 201 42 02

e-mail: agata.majos@umed.lodz.pl

 Vice-president

Prof. Katarzyna Katulska

Zakład Neuroradiologii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel./fax (61) 861 60 08, (61) 869 13 08

e-mail: katarzyna_katulska@op.pl

Secretary

Dr. Joanna Podgórska

 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

e-mail: jpodgo@gmail.com

Treasurer

Dr. Leopold Bakoń

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

e-mail: leopoldbakon@gmail.com

Prof. Jan Baron Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medyczny  w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel.  (32) 789 47 51, fax (32) 789 47 53
e-mail: janb@onet.pl
Prof. Monika Bekiesinska-Figatowska

 Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a, 01-2011 Warszawa 

tel. (22) 327 71 56 

e-mail: zaklad.rtg@imid.med.pl

Dr. Andrzej Górecki

Zakład  Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul 3-go Maja 70, 37-500 Jarosław

tel.(16) 624 50 80

e-mail: agorecki@mp.pl

Dr. Wiesław Guz

Katedra Elektroradiologii 

Wydzaił Medyczny 

Uniwersytet Rzeszowski 

e-mail: wguz@op.pl 

Prof. Elżbieta Jurkiewicz Zakład Diagnostyki Obrazowej
Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. (22) 815 12 74, fax (22) 815 12 76
e-mail: diagnostyka.obrazowa@czd.pl; e.jurkiewicz@czd.pl
Prof. Witold Krupski

II Zakład Radiologii Lekarskiej UMSPSK Nr 1

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

tel./fax (81) 532 10 84

e-mail: witold.krupski@umlub.pl

Ass. prof. Joanna Pieńkowska

II Zakład Radiologii 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

e-mail: jpienkowska@gumed.edu.pl

 
Prof. Marek Sąsiadek
Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuraradiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 16 60, fax (71) 733 16 89
e-mail: marek.sasiadek@umed.wroc.pl
Prof. Zbigniew Serafin
Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 
Szpital Uniwersytecki nr 1 
ul. C. Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz 
tel. (52) 585 46 80, tel./fax (52) 585 40 50 
e-mail: serafin@cm.umk.pl

 

 

 Pollish Medical Society of Radiology - Office:

 

email: sekretariat.pltr@gmail.com

 

 
 

Copyright © 2016