Strona główna » Polish Journal of Radiology

Polish Journal of Radiology

A+ A-
 

Polish Journal of Radiology (PJR) - jest organem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, założonym przez doc. dr Z. Grudzińskiego w roku 1926. Ukazywał się w latach 1926-39 i 1950-1960 pod tytułem Polski Przegląd Radiologiczny w latach 1961-82 jako Polski Przegląd Radiologii i Medycyny Nuklearnej, w latach 1983-2002 jako Polski Przegląd Radiologii, a od połowy 2002 jako Polish Journal of Radiology.

 

Kolejnymi redaktorami naczelnymi byli: Zygmunt Grudziński (1926-29), Witold Zawadowski (1929-39), Emil Matuszek (1950-51), Witold Grabowski (1952), Witold Zawadowski (1953-78), Jerzy Wójtowicz (1979-87), Kazimierz Niezabitowski (1988-2002), Jerzy Walecki (2002-2016), Marek Sąsiadek (od 1.01.2017).

 

PJR jest czasopismem Open Access publikowanym wyłącznie internetowo  (www.polradiol.com), z bezpłatnym dostępem. PJR wydawany jest w języku angielskim. Zamieszcza prace oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne z dziedziny diagnostyki obrazowej i dyscyplin pokrewnych,  streszczenia rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, referatów naukowych, z piśmiennictwa oraz sprawozdania ze zjazdów, konferencji i szkoleń, recenzje, listy do redakcji, komunikaty, kroniki PLTR, informacje techniczne

 

Współczynnik MNiSW - 15,0 (lista B)

 

 

SPISY TREŚCI (od 1926)

 

 
 

Copyright © 2016