Strona główna » Komisje

Komisje

A+ A-
 

KOMISJA ds. NAUKI

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. med. Marek Gołębiowski

I Zakład Radiologii Klinicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
tel. 22 502 2173, fax 22 502 2110
e-mail:marek.golebiowski@wum.edu.pl

Członek

Dr hab. med. Katarzyna Katulska

e-mail: katarzyna_katulska@op.pl

Członek

Dr hab. med. Kakarzyna Gruszczyńska

e-mail: kgruszczynska@poczta.onet.pl

Członek

Prof. dr hab. med. Agata Majos

e-mail: agata.majos@umed.lodz.pl

 

 

KOMISJA ds. SZKOLEŃ

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

Pracownia MR
II Zakład Radiologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
e-mail: andrzej.cieszanowski@wum.edu.pl

Członkowie

 

 

 

 

 

KOMISJA ds.TECHNIKI i LOGISTYKI

 

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. med. Jan Baron

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Śląski Uniwersytet Medyczny
Wydział Medyczny  w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel.  (32) 789 47 51, fax (32) 789 47 53

e-mail: janb@onet.pl

Członek

Dr hab. med. Robert Chrzan

e-mail: rchrzan@mp.pl

Członek

Prof. dr hab. med. Jerzy Garcarek

e-mail: jgarcarek@interia.pl

Członek

Dr med. Wiesław Guz

e-mail: wguz@op.pl

Członek

Mgr inż. Ryszard Kowski

e-mail: rkowski@poczta.wp.pl

Członek

dr hab. med. Tadeusz J. Popiela

e-mail: msjpopie@cyf-kr.edu.pl

Eksperci

dr Edward Araszkiewicz, mrg inż. Wojciech Skweres, prof. dr hab. med. Jerzy Walecki

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016