Strona główna » Kalendarz Spotkań Naukowych 2009

Kalendarz Spotkań Naukowych 2009

A+ A-
 

 1. Radiologiczne Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
  9-11 stycznia
   
 2. Szyja nadgnykowa - anatomia i najczęstsze patologie - warsztaty
  22-24 stycznia, Lublin
   
 3. Warsztaty Wielorzędowej Tomografii Komputerowej
  Cykliczne Sympozjum Sekcji TK i MR PLTR
  27-29 marzec 2009, Ossa
   
 4. Polska Szkoła Radiologii
  Diagnostyka obrazowa mózgu, opon mózgowych i nerwów czaszkowych.
  3 - 4 kwiecień, Kielce
   
 5. Sympozjum "Postępy Neuroradiologii 2009"
  9-10 maj, Kazimierz Dolny
   
 6. Kurs CT I MR - nowoczesna diagnostyka obrazowa - neuroradiologia
  15-16 maja, Piotrów Trybunalski
   
 7. Konferencja "Postępy w radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej - Trzeci wymiar w radiologii stomatologicznej"
  23 maj, Lublin
   
 8. Klasyfikacja BIRADS - warsztaty
  29-31 maj, Szczyrk
   
 9. Breast MRI and Female Imaging
  4 - 6 czerwiec, Wrocław
   
 10. TK I MR- nowoczesna diagnostyka obrazowa - neuroradiologia
  05-06 czerwiec, Warszawa
   
 11. Applied MR Techniques - School of MRI
  9-11 lipiec, Gdańsk
   
 12. Sympozjum "Nerkopochodne powikłania radiologicznych środków kontrastowych"
  3 września, Warszawa
   
 13. Muscosceletal Cross-Sectional Imaging
  ESOR / Galen Advanced Course
  4 - 5 wrzesień, Kraków
   
 14. Jesienne Spotkania Naukowe
  9-11 września, Nowy Zyzdrój
   
 15. Nowości w diagnostyce obrazowej w pediatrii
  23 - 26 września, Kliczków
   
 16. Cykliczny Kurs Medyczny - Obrazowanie Narządów Jamy Brzusznej
  "Trzustka od A do Z. Konfrontacja diagnostyki obrazowej z innymi specjalnościami klinicznymi"
  24-26 wrzesień, Sielanka nad Pilicą
   
 17. Kurs Radiologii Stomatologicznej - doskonalący
  25-26 wrzesień, Kraków
   
 18. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Współczesne zagadnienia diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego"
  25-26 września 2009, Warszawa
   
 19. Szkolenie w zakresie mammografii skryningowej dla lekarzy radiologów
  Część teoretyczna
  2-3 październik, Gliwice
   
 20. Szkoła Rezonansu Magnetycznego
  Układ kostno-szkieletowy
  8 - 10 październik, Jachranka
   
 21. Sympozjum "Diagnostyka obrazowa nowotworów układu moczowego"
  16 październik, Warszawa
   
 22. Krakowskie Spotkanie Radiologiczne - KSR 2009
  Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty i naczyń obwodowych
  16-18 październik, Bukowina Tatrzańska
   
 23. Polska Szkoła Radiologii
  Oczodół i jego zawartość, jama nosa i zatoki przynosowe, narządy żucia. Gardło i krtań.
  23 - 24 październik, Kielce
   
 24. Kurs "Anatomia i patologia kości skroniowej w badaniach obrazowych"
  19-21 listopad, Lublin
   
 25. Sympozjum Szkoleniowe "Diagnostyka MR stawu kolanowego"
  21 listopad, Kraków
   
 26. Kurs "Ultrasonografia Dopplerowska"
  23-24 listopad, Piotrków Trybunalski
 

 
 

Copyright © 2016