Strona główna » Aktualności » IV Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne

IV Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne

A+ A-
 

W dniu 18 marca br. w Warszawie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się 4. edycja Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego, SOFoR 2018. Organizatorami byli studenci koła naukowego X-ray przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej WUM. Dodatkowo wsparcia udzielił Zakład Radiologii Pediatrycznej WUM. Ponad 100 uczestników wysłuchało 13 prezentacji prac oryginalnych, 14 prezentacji plakatów, a także 3 wykładów eksperckich. Uzupełnieniem prezentacji ustnych było 12 elektronicznych plakatów. Należy podkreślić bardzo sprawną organizację konferencji, a także wysoki poziom merytoryczny wygłoszonych prac. Niektóre z nich prezentowały jakość merytoryczną, a także sposób prezentacji na poziomie „dorosłej” konferencji. Nieco bardziej zróżnicowana była sesja plakatowa, gdzie oprócz kilku dobrych prac oryginalnych oraz opisów przypadków, znalazły się, nie pasujące do regulaminu, prace poglądowe. W sumie jednak należy się wielkie uznanie dla autorów prac i ich opiekunów.

Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach:

Sesja prac oryginalnych (wystąpienia ustne):

  1. Tętniaki wewnątrzczaszkowe – czy warianty anatomiczne tętnic szyjnych i głównych tętnic mózgowych wpływają na częstość ich występowania?

Iwona Kucybała, Jakub Giliavas, Martyna Kliś, Kamil Krupa, Jakub Polak, Szymon Ciuk

Studenckie Koło Radiologii przy Katedrze Radiologii Collegium Medicum UJ

  1. Obraz widma protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS) u chorych z otępieniem w chorobie Alzheimera

Małgorzata Król, Gabriela Flaga

SKN Młoda Elektroradiologia przy Katedrze Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

  1. Porównanie morfologii stawów skroniowo-żuchwowych pacjentów bez dolegliwości i z zaburzeniami układu stomatognatycznego – badanie retrospektywne

Aleksandra Gorzkowska, Maja Stańczyk, Paulina Urbańska, Piotr Laskowski, Ronald Lukashevich, Dominik Woźniak.

Koło Anatomiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SKN „Le Fort” przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM, SKN „ALARA” przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM

 

Sesja przypadków medycznych (wystąpienia ustne):

  1. Guz w guzie - nietypowy przerzut raka gruczołu krokowego

Martyna Głośna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  1. Rola radiologa w przypadku chorób rzadkich - od zmian w neuroobrazowaniu do postawienia rozpoznania

Krawczyk Jędrzej, Juszczak Kajetan

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  1. Gazotwórcze zapalenie kości, jako rzadkie powikłanie perforacji przewodu pokarmowego, o niejednoznacznym obrazie klinicznym

Karol Górski, Mikołaj Czerwiński

Collegium Medicum w Bydgoszczy

 

Sesja prac plakatowych:

  1. Obraz metaboliczny złośliwych guzów mózgu w protonowej spektroskopii MR (1HMRS)

Gabriela Flaga, Małgorzata Król

SKN Młoda Elektroradiologia przy Katedrze Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

  1. Analiza opisów badań pantomograficznych u pacjentów przed planowanym leczeniem kardiochirurgicznym

Piotr Nowak, Magda Antonowicz, Emilia Płoszczuk

SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  1. Przezskórna embolizacja żylaków powrózka nasiennego – opis przypadku

Jaromir Kargol, Magdalena Komajda, Marcin Bąk

SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 
Partnerzy
   
 

Copyright © 2016