Strona główna » Fundacja Polradiologia

Fundacja Polradiologia

A+ A-
 

Fundacja POLRADIOLOGIA

 


 

   Ogólnym celem fundacji Polradiologia (założona w 2016 r. przez Andrzeja Urbanika) jest szeroko rozumiane wsparcie polskiego środowiska związanego z radiologią. 

Aktualnie, głównymi kierunkami działalności Fundacji są:

1.

Prowadzenie serwisu internetowego www.polradiologia.org służącego całej polskiej społeczności radiologicznej.

 


2.

Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia obiektu o roboczej nazwie „Muzeum Polskiej Radiologii” gdzie oprócz radiologicznej kolekcji i stanowisk multimedialnych, mogłaby się znaleźć ekspozycja poświęcona PLTR (także miejsce dla archiwum Towarzystwa). Opracowano koncepcje takiego obiektu a przede wszystkim udało się zgromadzić i skatalogować bogatą kolekcję aparatury diagnostycznej i radiologicznego sprzętu pomocniczego. Kolekcja została bardzo pozytywnie oceniona przez fachowców z Muzeum Inżynierii Miejskiej Krakowa co stało się na polecenie Prezydenta Miasta. Wykonano replikę zestawu rentgenowskiego, przy pomocy którego prof. Karol Olszewski, w stycznia 1896, wykonał pierwsze, polskie badania rentgenowskie. Dokonano także renowacji trzech najcenniejszych (z lat 30. XX wieku) aparatów rentgenowskich aby zaprezentować wartość kolekcji i jej potencjał. Niezależnie od głównego projektu, w ramach Uniwersytetu Rzeszowskiego udało się stworzyć mini wystawę z ekspozycją kilku aparatów radiologicznych oraz plansz.

 

         

 3.

Edukacja społeczeństwa w zakresie radiologii a także jej popularyzacja

W tym celu stworzono serwis www.inforadiologia.org. Jego trzon tworzy zestaw podstawowych informacji dla pacjentów, którzy będą mieli wykonywane badania radiologiczne. Cennym uzupełnieniem są krótkie filmy pokazujące jak w praktyce wyglądają najczęstsze badania radiologiczne. Serwis jest całkowicie niekomercyjny a wszystkie zawarte w nim materiały mogą być pobierane bezpłatnie (jedynym warunkiem jest podanie źródła).

 

 4.

Inwestycja w młodość czyli wspieranie edukacji studentów kierunku lekarskiego oraz elektroradiologii a także popularyzowanie tej dziedziny medycyny

W tym celu Fundacja wspiera studenckie konferencje szkoleniowo-naukowe organizowane przez studentów kierunku lekarskiego (SOFOR) a także kierunku elektroradiologia (Młoda Elektroradiologia). Wsparcie polega nie tylko na pomocy w logistyce ale także fundowaniu cennych nagród – bezpłatne udziały w European Congress of Radiology.

 

    

 

   Wsparcie dla edukacji studentów wyraża się także w opracowaniu projektu modernizacji nauczania.

W przypadku studentów kierunku lekarskiego zwrócono uwagę na konieczność nauczania USG chociażby na podstawowym poziomie (tworzenie pracowni USG wyłącznie dla studentów) oraz tworzenie radiologicznych pracowni komputerowych z komputerami analogicznymi jak stacje robocze.

 

   

 

W przypadku studentów kierunku elektroradiologia postuluje się tworzenie pełnoochronnych  pracowni radiologicznych gdzie możliwe będzie badanie fantomów a także radiologicznych pracowni komputerowych z komputerami analogicznymi jak stacje robocze.

 

Aby udowodnić, że zaproponowane działania są możliwe przy niewielkich kosztach, zainicjowano realizację dwóch projekty: dla studentów kierunku lekarskiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego a dla studentów kierunku elektroradiologia w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

W sumie, fundacja Polradiologia wspomaga PLTR prowadząc działania w pokrewnych obszarach. Realizuje przy tym promowane, przez European Society of Radiology, kierunki działalności jak wzbudzanie zainteresowania radiologią już wśród studentów kierunków medycznych jak również edukowanie społeczeństwa.

 

   Założyciel Fundacji zastrzegł w zapisie założycielskim, że w przypadku zaprzestania działalności Fundacji, wszystkie zgromadzone środki przechodzą na własność Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

 

 
 

Copyright © 2016